Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht ‘Zó raakt de nieuwe benchmarkrente Ester pensioenfondsen’Het bericht ‘Zó raakt de nieuwe benchmarkrente Ester pensioenfondsen’

Keywords:
Zaaknummer: 2019Z19191

2019Z19191


Vragen van het lid Van der Linde (VVD) aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het bericht ‘Zó raakt de nieuwe benchmarkrente Ester pensioenfondsen’ (ingezonden 9 oktober 2019)

  1. Bent u bekend met het artikel ‘Zó raakt de nieuwe benchmarkrente Ester pensioenfondsen’? 1)
  2. Hoe beoordeelt u de inschatting van de heer Van Eijk in het artikel dat een vertekend beeld ontstaat wanneer renteswaps met Euro Short-Term Rate (ESTER) gewaardeerd worden, terwijl de rentetermijnstructuur gebaseerd is op Euribor? Op welke manier wordt die vertekening zichtbaar?
  3. Op welke termijn verwacht u dat Euribor (grotendeels) wordt uitgefaseerd in de pensioensector?
  4. Deelt u de inschatting dat banken meer onderpand voor renteswaps moeten storten bij pensioenfondsen en dat banken dit niet zomaar accepteren? Hoe worden zulke geschillen normaal beslecht?
  5. Wat betekent deze ontwikkeling per saldo voor de dekkingsgraden van de Nederlandse pensioenfondsen? Hoe pakt de verandering in de benchmarkrente uit voor fondsen met een relatief lage afdekking van het renterisico (ruim onder de 50%), een gemiddelde afdekking van het renterisico en een hoge afdekking van het renterisico (90% en hoger)?
  6. Hoe hoog is de afdekking van het renterisico bij de grote pensioenfondsen en bij fondsen met een relatief hoge dekkingsgraad?
  7. Hoe heeft het gebruik van renteswaps door pensioenfondsen zich de afgelopen vijf jaar ontwikkeld?


1) Pensioen Pro, 7 oktober 2019, Zó raakt de nieuwe benchmarkrente Ester pensioenfondsen’ van Sameer van Alfen; https://pensioenpro.nl/pensioenpro/30036190/zo-raakt-de-nieuwe-benchmarkrente-ester-pensioenfondsen


Gerelateerd


Warning: mysqli_num_rows() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in /home/tweede1q/public_html/kamerstuk.php on line 347
Er zijn geen relevante kamerstukken gevonden

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl