Tweedemonitor / Kamervraag / De 500 banen die verloren raken bij drie ziekenhuizenDe 500 banen die verloren raken bij drie ziekenhuizen

Keywords:
Zaaknummer: 2019Z19188

2019Z19188


Vragen van het lid Kuzu (DENK) aan de minister voor Medische Zorg over de 500 banen die verloren raken bij drie ziekenhuizen (ingezonden 9 oktober 2019)

  1. Bent u bekend met het bericht ‘ 500 banen weg bij ziekenhuizen in Groningen en Drenthe’? 1)
  2. Wat vindt u van de berichtgeving dat 500 banen zullen verdwijnen bij drie ziekenhuizen verbonden aan de Treant Zorggroep?
  3. Wat vindt u ervan dat gedwongen ontslagen niet worden uitgesloten?
  4. Deelt u de mening dat het volstrekt de omgekeerde wereld is dat personeel (gedwongen) ontslagen wordt in de zorg, terwijl in de zorg juist meer menselijke maat nodig is? Zo nee, waarom niet?
  5. Deelt u de mening dat het onrechtvaardig is dat ziekenhuispersoneel wordt ontslagen, terwijl het geld bij zorgverzekeraars, de farmaceutische industrie en fabrikanten van medische hulpmiddelen tegen de plinten klotst? Zo nee, waarom niet?
  6. Deelt u de mening dat soortgelijke ontslagen voortvloeien uit Rijksbeleid, alsmede uit bezuinigingen op de zorg en het aantrekken van de broekriem door middel van hoofdlijnenakkoorden? Zo nee, waarom niet?
  7. Hoe staat het met de financiële situatie van de betreffende ziekenhuizen en bent u bereid tot steun over te gaan indien er sprake is van financiële problemen?
  8. Welke concrete maatregelen gaat u nemen om ervoor te zorgen dat het zorgpersoneel in de betreffende ziekenhuizen ondersteund en begeleid wordt bij het ontslag en de zoektocht naar ander werk?

1) https://nos.nl/artikel/2304171-500-banen-weg-bij-ziekenhuizen-in-groningen-en-drenthe.html


Gerelateerd

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

De 500 banen die verloren raken bij drie ziekenhuizen

Het voornemen van de Staatssecretaris tot ondertekenen namens de Nederlandse regering van het Global Compact for Migration (“Marrakesh Immigratiepact”)

De hoge sterfte en mishandeling van kalfjes die geboren worden in de melkveehouderij

Strenge voorwaarden aan staatssteun voor de luchtvaartsector in het perspectief van een sector die stevig moet krimpen.

Antwoord op vragen van het lid Van Eijs over de uitzending van Tegenlicht omtrent Ruimtepuinruimer

Het bericht dat oud-minister Opstelten het ‘minder Marokkanen-proces’ zou hebben beïnvloed

De uitspraak van het hof in Den Bosch in een tipgeverszaak van zwartspaarders

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl