Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht ‘Meer meldingen rond arbeidsmigranten: Cowboybedrijven omzeilen de wet’Het bericht ‘Meer meldingen rond arbeidsmigranten: Cowboybedrijven omzeilen de wet’

Keywords:
Zaaknummer: 2019Z19185

2019Z19185


Vragen van het lid Van Weyenberg (D66) aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het bericht ‘Meer meldingen rond arbeidsmigranten: Cowboybedrijven omzeilen de wet’. (ingezonden 9 oktober 2019)

 1. Bent u bekend met het bericht ‘Meer meldingen rond arbeidsmigranten: Cowboybedrijven omzeilen de wet’? 1)
 2. Klopt het dat het aantal meldingen van overtredingen van de Wet arbeid vreemdelingen (Wav) flink is toegenomen?
 3. Wat voor overtredingen gaat het om?
 4. Wat verwacht u dat de aanstaande meldingsplicht in het kader van de Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie (WagwEU) gaat betekenen voor het terugdringen van het aantal buitenlandse werknemers zonder werkvergunning?
 5. Is de uitbreiding van de capaciteit van de Inspectie SZW door het regeerakkoord voldoende om uitbuiting en schijnconstructies op te sporen en tegen te gaan?
 6. Klopt het dat het UWV bij het verlenen van een tewerkstellingsvergunning (TWV) of een gecombineerde vergunning verblijf en arbeid (GVVA) altijd toetst op prioritair aanbod binnen de EU?
 7. Zijn arbeidsbureaus in andere EU-landen die ook tewerkstellingsvergunningen verlenen voor mensen van buiten de EU ook verplicht om prioritair aanbod binnen de EU te toetsen? En zo ja, doen zij dat ook?
 8. Wat vindt u ervan dat Polen honderdduizenden werkvergunningen heeft afgegeven?
 9. Voor welke sectoren geven Oost-Europese landen werkvergunningen af?
 10. Kunnen deze mensen zonder tussenkomst ook in Nederland aan het werk?
 11. Hebben arbeidsbureaus binnen de EU contact met elkaar om te kijken of zij op dezelfde manier prioritair aanbod toetsen?
 12. Wat zijn de mogelijkheden als verschillende arbeidsbureaus het niet eens zijn over of de toets op prioritair aanbod goed is uitgevoerd?
 13. Wie houdt er toezicht op de mensen die op basis van deze tewerkstellingsvergunningen werken? Of zij bijvoorbeeld wel aan het werk zijn in de sector waarvoor zij een vergunning hebben gekregen? Ligt dat bij de lidstaat die de tewerkstellingsvergunning heeft verleend of bij de lidstaat waar de werkende aan de slag is?
 14. Klopt het dat de helft van de arbeidsmigranten die in 2017 in Nederland aan het werk was, van buiten de EU komt?
 15. Bent u bekend met de signalen van de Federatie Nederlandse Vakbeweging (FNV) dat er nu zelfs Nederlandse bedrijven zijn die zich in Polen vestigen om daar mensen uit Oekraïne te werven?
 16. Wat is de reden dat deze Nederlandse bedrijven zich in Polen vestigen om mensen van buiten de EU te werven? Wat is de reden dat het vanuit Nederland minder aantrekkelijk is?

1) https://nos.nl/l/2305154


Gerelateerd

Uitbuiting van arbeidsmigranten

Het bericht ‘Meer meldingen rond arbeidsmigranten: Cowboybedrijven omzeilen de wet’

De gevolgen van arbeidsmigratie

Arbeidsmigranten die een goudmijn zijn voor verhuurders

Het bericht dat een aantal gemeenten grenzen stelt aan de komst van arbeidsmigranten

Huiseigenaren die arbeidsmigranten in kamertjes proppen

De positie van arbeidsmigranten tijdens de coronacrisis

De huisvesting van arbeidsmigranten tijdens de coronacrisis

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl