Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht 'Concrete aanpak stikstof kan maanden duren’Het bericht 'Concrete aanpak stikstof kan maanden duren’

Keywords:
Zaaknummer: 2019Z18774

2019Z18774

Vragen van de leden Bromet en Kröger (beiden GroenLinks) aan de ministers van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en van Infrastructuur en Waterstaat over het bericht 'Concrete aanpak stikstof kan maanden duren’ (ingezonden 3 oktober 2019)  

 

 

1

Kent u het bericht ‘Kabinet heeft nog maanden nodig voor stikstofaanpak’? 1)

 

2

Klopt het dat het nog enkele maanden gaat duren voor het kabinet met concrete oplossingen komt voor de stikstofcrisis?

 

3

Heeft u al een inschatting gemaakt wat de effecten (op stikstof) zijn van het verlagen van de maximumsnelheid? Zo ja, welke trajecten zijn hier in meegenomen? Wat zijn de effecten van een verlaging naar 120, 100 en 80 km/u? Hoe snel kunnen verkeersbesluiten gerealiseerd worden?

 

4

Weet u hoeveel veehouderijen er gevestigd zijn in de buurt van Natura 2000-gebieden? Zo ja, met welke afstandscriteria is gerekend en kunt u deze informatie delen?

 

5

Hoeveel veehouderijen in de buurt van Natura 2000-gebieden hebben geen opvolger? Kunt u deze informatie met de Kamer delen?

 

6

Welke natuurherstelmaatregelen kunnen er genomen worden en zijn deze maatregelen alleen in de Natura 2000-gebieden of ook daarbuiten?

 

 

7

Kan de vernieuwde rekentool Aerius de effecten van luchtwassers meten? Zo nee, waarom niet?

 

8

Wanneer kan Aerius ingezet worden voor alle projecten?

 

9

Wanneer krijgt de Kamer duidelijkheid over de ontbrekende vergunning voor stikstofemissies van vliegvelden?

 

10

Kunt u deze vragen voor de behandeling van de LNV-begroting beantwoorden?

 


1) Nieuws.nl, 2 oktober 2019 (https://nieuws.nl/algemeen/20191002/concrete-aanpak-stikstof-kan-maanden-duren/).


Gerelateerd

© 2017-2022 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl