Tweedemonitor / Kamervraag / Het artikel ‘De e-truck komt, maar het duurt wel even voor hij zijn dieselneef inhaalt’Het artikel ‘De e-truck komt, maar het duurt wel even voor hij zijn dieselneef inhaalt’

Keywords:
Zaaknummer: 2019Z18768

2019Z18768

Vragen van het lid Schonis (D66) aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat over het artikel ‘De e-truck komt, maar het duurt wel even voor hij zijn dieselneef inhaalt’ (ingezonden 3 oktober 2019)
 

 1. Kent u het artikel ‘De e-truck komt, maar het duurt wel even voor hij zijn dieselneef inhaalt’? 1)
   
 2. Deelt u de constatering uit het ING-rapport ('Tijdperk van zero-emissie breekt aan voor trucks', oktober 2019) dat pas in 2028 de e-truck concurrerend zal zijn met de dieselvrachtwagen?
   
 3. Deelt u de mening dat 2028 wel erg ver weg is voordat de e-truck concurrerend zal zijn?
   
 4. Bent u bereid om de sector te ondersteunen met het vinden van (technische) oplossingen om e-trucks concurrerend te maken? Zo nee, waarom niet?
   
 5. Schat u in dat, gezien de vrachtwagenheffing die in 2023 van kracht zal zijn, deze heffing kan bijdragen aan het sneller rondkrijgen van de businesscase voor e-trucks?
   
 6. Welke maatregelen bent u van plan te nemen, naast de  vrachtwagenheffing, om e-trucks sneller concurrerend te maken?
   
 7. Wat onderneemt u, daar uit het ING-rapport is gebleken dat het gebruik van waterstof een oplossing kan bieden voor internationaal transport, om de inzet van waterstof als brandstof voor vrachtwagens te vergroten?
   
 8. Hoe staat u tegenover het voorstel om e-trucks lager te belasten dan dieselvrachtwagens?
   
 9. Deelt u de mening van de onderzoekers van het ING-rapport dat biobrandstoffen beter niet ingezet kunnen worden voor regionaal transport? Zo ja, hoe voorkomt u de inzet van biobrandstoffen op korte afstanden? Zo nee, waarom niet?
   

1) Volkskrant.nl, 2 oktober 2019, https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/de-e-truck-komt-maar-het-duurt-wel-even-voor-hij-zijn-dieselneef-inhaalt~b351423b/


Gerelateerd

Het artikel ‘De e-truck komt, maar het duurt wel even voor hij zijn dieselneef inhaalt’

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

Canadese wetgeving die het openbaar maken van misstanden in de dierindustrie strafbaar stelt (Bill 156) en over de dood van de Canadese dierenrechtenactiviste Regan Russell.

De ontwikkelingen rondom het coronavirus

Het voornemen van de Staatssecretaris tot ondertekenen namens de Nederlandse regering van het Global Compact for Migration (“Marrakesh Immigratiepact”)

Aandacht voor de eiwittransitie op internationale conferenties.

Het bericht dat oud-minister Opstelten het ‘minder Marokkanen-proces’ zou hebben beïnvloed

Duizenden jonge varkens en kippen die in hun stal zijn gestorven door de hitte en de afhankelijkheid van de brandweer om oververhitting van stallen te voorkomen

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl