Tweedemonitor / Kamervraag / Het Brexit-ultimatum van de Franse president Macron en de Finse minister-president RinneHet Brexit-ultimatum van de Franse president Macron en de Finse minister-president Rinne

Keywords:
Zaaknummer: 2019Z18765

2019Z18765

Vragen van het lid Leijten (SP) aan de minister-president over het Brexit-ultimatum van de Franse president Macron en de Finse minister-president Rinne (ingezonden 3 oktober 2019)

 

1

Deelt u de mening dat uit antwoorden op eerder gestelde Kamervragen duidelijk wordt dat de gestelde deadline aan het Verenigd Koninkrijk door de Franse president Emmanuel Macron en de Finse minister-president Antti Rinne geen standpunt van de Europese Raad was? Kunt u beantwoorden wat u van het ultimatum vond? (1) (2)

 

2

Vindt u het bevorderlijk voor een ordentelijke Brexit als regeringsleiders de eenheid van de EU27 doorbreken en eigenstandig ultimatums gaan stellen? Kunt u uw antwoord toelichten?

 

3

Wanneer bent u geïnformeerd over het te stellen ultimatum door president Macron en minister-president Rinne?

 

4

Erkent u dat het vermijden van antwoorden op vragen juist het ongemak met deze situatie laat zien? Kunt u uw antwoord toelichten?

 

5

Kunt u deze vragen voor 15 oktober beantwoorden?

 

 

 

1) De Volkskrant, 18 september 2019 (https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/macron-en-finse-premier-stellen-boris-johnson-een-ultimatum- voor-eind-deze-maand-moeten-britse-voorstellen-binnen-zijn~b5120936/)

2) Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2019-2020, nr. 207


Gerelateerd

Het Brexit-ultimatum van de Franse president Macron en de Finse minister-president Rinne

Het Brexit-ultimatum van de Franse president en de Finse minister-president

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

De economische consequenties van de Brexit voor Nederland

Het bericht ‘Douane laat controles risicovluchten schieten door hoge werkdruk’

De gevolgen van een harde Brexit voor de Nederlandse werkgelegenheid

Voorbereidingen om mogelijke medicijntekorten te voorkomen door een harde Brexit

De Nederlandse zuinigheid tegenover de Franse spilzucht

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl