Tweedemonitor / Kamervraag / Het ontbreken van data van arbeidsbeperkte werkzoekenden in de kandidatenverkenner van het UWVHet ontbreken van data van arbeidsbeperkte werkzoekenden in de kandidatenverkenner van het UWV

Keywords:
Zaaknummer: 2019Z18764

2019Z18764

Vragen van de leden Peters en Palland (beiden CDA) aan de minister en staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het ontbreken van data van arbeidsbeperkte werkzoekenden in de kandidatenverkenner van het UWV (ingezonden 3 oktober 2019)

 

  1. Heeft u kennisgenomen van het bericht dat de in 2017 ingevoerde kandidatenverkenner (onlinepersoneelsbank) van het UWV niet werkt, omdat de data van arbeidsbeperkte werkzoekenden ontbreken?  1)
  2. Kunt u bevestigen dat er inmiddels ruim 157.000 mensen met een arbeidsbeperking in de kandidatenverkenner staan, maar dat nog geen 8% van de mensen uit deze databank beschikbaar is voor werk, omdat noodzakelijke data ontbreken?
  3. Kunt u tevens bevestigen dat van ruim 42% van de mensen in de kandidatenverkenner niet bekend is wat hun opleidingsniveau is en dat bij ruim 60.000 mensen niet is ingevuld in welke sectoren ze willen werken?
  4. Is het juist dat bij de makers van het systeem van de kandidatenverkenner al bekend was dat veel noodzakelijke gegevens ontbreken en dat zij dit in 2016 ook hebben gemeld bij de UWV-top, maar dat met deze mededeling niets is gedaan? Zo ja, wat is uw oordeel over deze handelswijze van de UWV-top?
  5. Vindt u ook dat er alles op alles gezet moet worden om mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te helpen en dat het daarvoor nodig is dat er een goed beeld bestaat van de mensen met een arbeidsbeperking die op zoek zijn naar werk?
  6. Zo ja, wat vindt u er in dat licht gezien van dat er in 2017 en 2018 door gebrek aan noodzakelijke data slechts zo’n honderdtal mensen met een beperking aan het werk zijn geholpen, terwijl er alleen al aan IT-kosten 1,3 miljoen euro in de kandidatenverkenner is geïnvesteerd?
  7. Welke maatregelen gaat u nemen om ervoor te zorgen dat mensen die geregistreerd staan in de kandidatenverkenner alsnog in beeld komen en aan het werk worden geholpen?


    1) Trouw, 1 oktober 2019 (https://www.trouw.nl/economie/data-arbeidsbeperkte-werkzoekenden-ontbreken-massaal-bij-uwv~b1878b31/).

 

Toelichting:

Deze vragen dienen ter aanvulling op eerdere vragen terzake van het lid Jasper van Dijk (SP), ingezonden 2 oktober 2019 (vraagnummer 2019Z18626) en van de leden Tielen en Nijkerken-de Haan (beiden VVD), ingezonden 2 oktober 2019 (vraagnummer 2019Z18633)


Gerelateerd

Het ontbreken van data van arbeidsbeperkte werkzoekenden in de kandidatenverkenner van het UWV

De artikelen ‘Data arbeidsbeperkte werkzoekenden ontbreken massaal bij UWV’ en ‘UWV-manager Astrid Hendriks legt uit hoe de onlinekaartenbak mislukte’

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

Data van werkzoekenden die massaal ontbreken bij een databank van het UWV

Het voornemen van de Staatssecretaris tot ondertekenen namens de Nederlandse regering van het Global Compact for Migration (“Marrakesh Immigratiepact”)

De ontwikkelingen rondom het coronavirus

De berichten ‘Langdurig werklozen vaak onvindbaar systemen UWV’ en ‘Werkloze is te anoniem’

Tienduizenden burgers die jaren last hadden van 'fraudevermoedens' van de Belastingdienst

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl