Tweedemonitor / Kamervraag / De artikelen ‘Data arbeidsbeperkte werkzoekenden ontbreken massaal bij UWV’ en ‘UWV-manager Astrid Hendriks legt uit hoe de onlinekaartenbak mislukte’De artikelen ‘Data arbeidsbeperkte werkzoekenden ontbreken massaal bij UWV’ en ‘UWV-manager Astrid Hendriks legt uit hoe de onlinekaartenbak mislukte’

Keywords:
Zaaknummer: 2019Z18633

2019Z18633


Vragen van de leden Tielen en Nijkerken-de Haan (beiden VVD) aan de minister en staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de artikelen ‘Data arbeidsbeperkte werkzoekenden ontbreken massaal bij UWV’ en ‘UWV-manager Astrid Hendriks legt uit hoe de onlinekaartenbak mislukte’ (ingezonden 2 oktober 2019)

1

Bent u bekend met bovengenoemde artikelen over de kandidatenverkenner van het UWV? 1) en 2)

2

Herinnert u zich de verschillende momenten vanaf 2016 waarin aandacht is gevraagd voor de vindbaarheid van kandidaten uit de doelgroep en de werking van de kandidatenverkenner?

3

Deelt u de mening dat de kandidatenverkenner, met als doel transparant en toegankelijk weergeven welke potentiële werknemers behoren tot de doelgroep Banenafspraak, als waardevol startpunt moet dienen voor een match tussen werkgever en potentiële kandidaat?

4

Deelt u de mening dat het voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt van belang is dat zij in ieder geval gevonden kunnen worden door werkgevers en dat het daarbij van belang is dat een profiel zo compleet mogelijk is ingevuld?

5

Hoe beoordeelt u in dat licht de incompleetheid van de gegevens van deze kandidaten in de kandidatenverkenner en Werk.nl? Wat gaat u eraan doen om het aantal complete profielen van mensen die tot de doelgroep behoren te verhogen?

6

Hoe beoordeelt u de gedane uitspraak van de projectleider kandidatenverkenner: "hoeveel werkgevers er gebruik van maken of hoeveel kandidaten er worden geselecteerd, is geen doel op zich."?

7

Deelt u de mening dat werkgevers die mensen zoeken serieus moeten worden genomen door het UWV in hun zoektocht? Op welke manier kunt en wilt u bijdragen aan een klantgerichte houding van het UWV jegens werkgevers?

8

Is het in het artikel genoemde onderzoeksrapport van Mediatest, waarin de kandidatenverkenner is geëvalueerd bij u bekend? Zo ja, kunt u de conclusies uit dit rapport met de Kamer delen?

9

Welke stappen heeft het UWV gezet om de door Mediatest genoemde ernstige knelpunten, waaronder het gebrek aan concrete profielen en ondersteuning van werkgevers, weg te nemen?

10

Wat gaat u doen om ervoor te zorgen dat het doel van de kandidatenverkenner binnen Werk.nl maximaal bijdraagt aan het inzichtelijk maken van de competenties van mensen uit de doelgroep zodat het systeem ondersteunend is aan het matchen van potentiele kandidaten en werkgevers?

1) https://www.trouw.nl/economie/data-arbeidsbeperkte-werkzoekenden-ontbreken-massaal-bij-uwv~b1878b31/

2) https://www.trouw.nl/economie/uwv-manager-astrid-hendriks-legt-uit-hoe-de-onlinekaartenbak-mislukte~bc1368e1/

Toelichting:

Deze vragen dienen ter aanvulling op eerdere vragen terzake van het lid Jasper van Dijk (SP), ingezonden 2 oktober 2019 (vraagnummer 2019Z18626).


Gerelateerd

De artikelen ‘Data arbeidsbeperkte werkzoekenden ontbreken massaal bij UWV’ en ‘UWV-manager Astrid Hendriks legt uit hoe de onlinekaartenbak mislukte’

Data van werkzoekenden die massaal ontbreken bij een databank van het UWV

Het ontbreken van data van arbeidsbeperkte werkzoekenden in de kandidatenverkenner van het UWV

Het gebruik van een levende haan tijdens Kallemooi.

De berichten ‘Langdurig werklozen vaak onvindbaar systemen UWV’ en ‘Werkloze is te anoniem’

Het artikel in Trouw van 18 mei jl.: UWV onthield werkzoekenden begeleiding, om effect te testen

Het bericht dat keuringen voor de WIA en Wajong telefonisch worden afgehandeld.

De last onder dwangsom werkgeversportaal UWV

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl