Tweedemonitor / Kamervraag / Data van werkzoekenden die massaal ontbreken bij een databank van het UWVData van werkzoekenden die massaal ontbreken bij een databank van het UWV

Keywords:
Zaaknummer: 2019Z18626

2019Z18626


Vragen van het lid Jasper van Dijk (SP) aan de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over data van werkzoekenden die massaal ontbreken bij een databank van het UWV (ingezonden 2 oktober 2019)

1

Wat is uw oordeel over het artikel “Data arbeidsbeperkte werkzoekenden ontbreken massaal bij UWV? 1)

2

Kent u het "vernietigende rapport” van onderzoeksbureau Mediatest uit 2018? Hoe kan het dat dit rapport in een la verdween bij het UWV?

3

Deelt u de mening dat dit rapport openbaar gemaakt had moeten worden? Hoe oordeelt u over de handelswijze van het UWV hieromtrent?

4

Wat zijn de totale kosten van de kandidatenverkenner tot op heden (inclusief de 1,3 miljoen euro aan ICT-kosten)?

5

Deelt u de mening dat de gemaakte kosten in geen verhouding staan tot het aantal geplaatste kandidaten (in 2017 en 2018 rond de honderd personen)?

6

Deelt u de mening dat de mensen met een arbeidsbeperking door het falen van de kandidatenverkenner dubbel gepakt worden, aangezien zij al getroffen werden door het sluiten van de sociale werkvoorziening (SW)-bedrijven door het kabinet Rutte II?

7

Is een investering in het werkbaar maken van de kandidatenverkenner werkelijk de beste optie, gezien de hoge kosten en de lage output tot dusverre? Bent u bereid een kosten-batenanalyse hieromtrent te maken? 2)

8

Is het juist dat uw ministerie in samenwerking met gemeenten en UWV bezig is een nieuwe landelijke dataset op te zetten? Denkt u werkelijk dat dit een oplossing gaat bieden?

9

In hoeverre is de online kaartenbak overbodig geworden, nu blijkt dat werkgevers liever naar een werkgeversservicepunt in de regio gaan “omdat je daar een gesprek kan voeren”?

10

Erkent u dat er de afgelopen jaren te veel is bezuinigd op de taken van het UWV? Kunt u uw antwoord toelichten?

11

Hoe gaat u voorkomen dat het UWV veel tijd kwijt is aan een tijdrovende aanpassing van het IT-systeem? 3)

12

Hoe kan het dat signalen van de mensen op de werkvloer over de kandidatenverkenner zo slecht zijn opgepikt door bestuur en directie van het UWV?

13

Hoe gaat u de dienstverlening van het UWV aan mensen met een arbeidsbeperking verbeteren?

1) https://www.trouw.nl/economie/data-arbeidsbeperkte-werkzoekenden-ontbreken-massaal-bij-uwv~b1878b31/

2) https://www.trouw.nl/economie/uwv-manager-astrid-hendriks-legt-uit-hoe-de-onlinekaartenbak-mislukte~bc1368e1/

3) https://www.computable.nl/artikel/achtergrond/overheid/6808393/1444691/uwv-voor-de-zwaksten-in-de-samenleving.html


Gerelateerd

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

Data van werkzoekenden die massaal ontbreken bij een databank van het UWV

Het ontbreken van data van arbeidsbeperkte werkzoekenden in de kandidatenverkenner van het UWV

De artikelen ‘Data arbeidsbeperkte werkzoekenden ontbreken massaal bij UWV’ en ‘UWV-manager Astrid Hendriks legt uit hoe de onlinekaartenbak mislukte’

De berichten ‘Langdurig werklozen vaak onvindbaar systemen UWV’ en ‘Werkloze is te anoniem’

Het voornemen van de Staatssecretaris tot ondertekenen namens de Nederlandse regering van het Global Compact for Migration (“Marrakesh Immigratiepact”)

De last onder dwangsom werkgeversportaal UWV

Het artikel in Trouw van 18 mei jl.: UWV onthield werkzoekenden begeleiding, om effect te testen

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl