Tweedemonitor / Kamervraag / De geplande opschaling van Respect Education FoundationDe geplande opschaling van Respect Education Foundation

Keywords:
Zaaknummer: 2019Z18241

2019Z18241


Vragen van de leden Peters en Rog (beiden CDA) aan de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media en de staatssecretarissen van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de geplande opschaling van Respect Education Foundation. (ingezonden 27 september 2019)

1

Bent u bekend met het voortgangsbericht over de geplande opschaling van de activiteiten van de Respect Education Foundation (REF)? 1)

2

Kunt u aangeven welke activiteiten u heeft ondernomen naar aanleiding van de motie Rog 2), die opriep om het RespectPact te ondersteunen en de week van Respect rijksbreed onder de aandacht te brengen?

3

Kunt u aangeven wat deze activiteiten concreet hebben opgeleverd?

4

Kunt u bevestigen dat de Respect Education Foundation tot nu toe slechts heeft vernomen dat verschillende departementen geen middelen vrij kunnen maken om het belangrijke werk conform de aangenomen motie te ondersteunen? Kunt u aangeven hoe de gevraagde steun er dan wel uit komt te zien?

5

Bent u bereid om in overleg met de verschillende departementen in gezamenlijkheid te komen tot een voorstel dat de geplande opschaling van de activiteiten van de Respect Education Foundation concreet ondersteunt?

6

Bent u bereid ruim om deze vragen ruim voor de begrotingsbehandeling te beantwoorden?

1) https://www.respectpact.nl/geinteresseerden

2) Kamerstuk 35 000-VII, nr. 52


Gerelateerd

De geplande opschaling van Respect Education Foundation

Het bericht dat een klimaatscepticus meer dan een miljoen gulden ontving van o.a. Nederlandse bedrijven met als expliciet doel om twijfel te zaaien over klimaatverandering en de rol van de mens daarin

Schaliegas en plastic

De ondersteuning van het onderwijs in ontwikkelingslanden.

Het bericht dat de opschaling van ic’s bij een nieuwe coronagolf in gevaar is

Het sluiten van de Netherlands Education Support Offices-kantoren

Het bericht ‘Roemenië schrapt seksuele voorlichting’

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl