Tweedemonitor / Kamervraag / Uitspraken van de minister in de media inzake de strijd tegen georganiseerde criminaliteitUitspraken van de minister in de media inzake de strijd tegen georganiseerde criminaliteit

Keywords:
Zaaknummer: 2019Z18227

2019Z18227


Vragen van de leden Van Nispen en Van Raak (beiden SP) aan de minister van Justitie en Veiligheid over de uitspraken van de minister in de media inzake de strijd tegen georganiseerde criminaliteit (ingezonden 27 september 2019)

1. Klopt het dat u in Buitenhof heeft gezegd dat er een speciale brigade gaat komen om georganiseerde criminaliteit op te sporen en aan te pakken, en dat deze brigade niet ten koste mag gaan van de bestaande politiesterkte? 1)

2. Klopt het dat de speciale brigade uit een man of honderd zou moeten gaan bestaan en dat die mensen zowel bij de politie, de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD), het OM, de Koninklijke Marechaussee, de Douane en het jeugdwerk vandaan moeten komen? Zo ja, komen deze mensen dan uit de bestaande capaciteit? Ten koste van welke huidige taken van deze mensen gaat de oprichting van deze speciale brigade dan?

3. Hoe gaat u ervoor zorgen dat de oprichting van de speciale brigade niet ten koste gaat van de bestaande sterkte en de huidige taken van de verschillende instanties, zoals hierboven benoemd?

4. Klopt het dat u heeft gezegd dat de politiek de komende jaren echt fors moet blijven investeren en dat de 100 miljoen euro die nu in het ondermijningsfonds zit een eerste stap is? Zo ja, kunt u nader verduidelijken wat u verstaat onder fors blijven investeren? Is in de Ministerraad al gesproken, dan wel besloten tot het investeren van fors meer geld? Zo ja, wat was de uitkomst van de Ministerraad? Zo nee, waarom laat dit op zich wachten terwijl u in de media wel stevige taal bezigt over noodzakelijke investeringen?

5. Klopt het dat u in Buitenhof en de Minister-President bij zijn wekelijkse persconferentie na de Ministerraad spraken over de intentie om het fonds voor ondermijning te gaan versterken? Wat betekent dit concreet? 2)

6. Kunt u nader verduidelijken op welke manier u precies "heel veel op preventie [wilt] inzetten"? Behelst dit slechts de toevoeging van jeugdwerkers bij de speciaal op te richten brigade of heeft u hiervoor meer plannen en kunt u die plannen dan nader (financieel) onderbouwen?

7. Kunt u nader verduidelijken op welke manier de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) en de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) deel uitmaken van uw plannen? Wanneer kunnen we hierover meer informatie verwachten?

8. Wat bedoelde u precies met de volgende uitspraak bij Buitenhof: "Zowel op het punt van informatie-uitwisseling als informatievergaring wil ik een paar onorthodoxe maatregelen nemen"? Wat verstaat u onder onorthodoxe maatregelen? Wanneer kunnen we die maatregelen verwachten?

9. Bent u op de hoogte van de kritiek van de AIVD en hoogleraar Inlichtingenstudies Paul Abels om de inlichtingendiensten te betrekken bij de strijd tegen de georganiseerde criminaliteit? Kunt u uitvoerig op elk van de door de AIVD en de heer Abels in het artikel genoemde punten van kritiek reageren? 3)

10. Hoe staat u tegenover het plan van de politie om een team op te richten van in totaal 445 voltijdse politieagenten, een mix van recherche, maar vooral ook financieel experts, die geldstromen in kaart gaan brengen om criminele bendes te raken? Bent u bereid de volgens de politie benodigde investeringen van 100 tot 300 miljoen per jaar vrij te maken voor dit team? Zo nee, waarom niet? 4)

11. Begrijpt u de vrees van de politievakbond dat de vorming van de door u genoemde speciale brigade ten koste zal gaan van regionale recherche-eenheden, die nu al sterk onderbezet zijn? Hoe gaat u deze zorgen wegnemen? Kunt u garanderen dat de oprichting van de speciale brigade niet ten koste zal gaan van regionale recherche-eenheden?

12. Kunt u deze vragen afzonderlijk beantwoorden?

1) Buitenhof, 22 september 2019, https://www.vpro.nl/buitenhof/kijk/afleveringen/2019/Buitenhof-22-september-2019.html
2) Persconferentie Minister-President, 20 september 2019, https://www.youtube.com/watch?v=sI5KvyN9Qik
3) NRC, 23 september 2019, https://www.nrc.nl/nieuws/2019/09/23/veel-aarzelingen-over-rol-aivd-bij-strijd-drugshandel-a3974312
4) Algemeen Dagblad, 26 september 2019, https://www.ad.nl/binnenland/politieplan-tegen-drugsmaffia-draait-om-portemonnee~a95b308e/


Gerelateerd

© 2017-2022 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl