Tweedemonitor / Kamervraag / De toename van het aantal kinderen dat in een crisisopvang woontDe toename van het aantal kinderen dat in een crisisopvang woont

Keywords:
Zaaknummer: 2019Z18127

2019Z18127


Vragen van de leden Kerstens en Van den Hul (beiden PvdA) aan de minister en staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de toename van het aantal kinderen dat in een crisisopvang woont (ingezonden 26 september 2019)

1. Bent u bekend met het artikel ‘Veel meer kinderen in daklozenopvang: ‘Het maakt ze bang’’? [1]

2. Deelt u de mening dat een crisisopvang geen geschikte woonomgeving is voor een opgroeiend kind? Vindt u net als de vragenstellers onacceptabel dat kinderen de dupe worden van de penibele situatie op de woningmarkt?

3. Kunt u een overzicht bieden van gemeenten die positieve stappen hebben gezet, zoals speciale opvangcentra voor gezinnen, en bent u bereid dergelijke initiatieven verder te ontwikkelen en landelijk uit te rollen als tijdelijke oplossing?

4. Bent u bereid gehoor te geven aan de oproep van Stichting Kinderpostzegels en deze problematiek te bespreken met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)?

5. Deelt u de mening van Stichting Kinderpostzegels dat gezinnen die dreigen dakloos te worden voorrang dienen te krijgen voor een woning?

6. Welk verband ziet u tussen de gebrekkige doorstroom van daklozen- en vrouwenopvang naar huurwoningen en de zorgwekkende toename van het aantal kinderen dat in een crisisopvang woont?

7. Bent u bereid dit probleem specifiek aan te stippen in het actieplan voor de daklozenproblematiek dat u komend najaar heeft aangekondigd en hier concrete maatregelen voor te presenteren?

[1] RTL Nieuws, 25 september 2019 ( https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/4861291/toename-kinderen-daklozen-vrouwenopvang )


Gerelateerd

De toename van het aantal kinderen dat in een crisisopvang woont

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

De Tussentijdse rapportage Schakelteam voor personen met verward gedrag

De grote kloof tussen gelukkige en kwetsbare kinderen

Het bericht dat Shell kinderen wurgcontracten zou hebben laten ondertekenen

Terugkeer van Nederlandse vrouwen en minderjarige kinderen in slechte gezondheid in IS-gebied

Het terughalen van Duitse kinderen uit Syrië door Duitsland

Het voornemen van de Staatssecretaris tot ondertekenen namens de Nederlandse regering van het Global Compact for Migration (“Marrakesh Immigratiepact”)

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl