Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht dat kinderrechters alarm slaan vanwege de groeiende wachtlijstenHet bericht dat kinderrechters alarm slaan vanwege de groeiende wachtlijsten

Keywords:
Zaaknummer: 2019Z18079

Vragen van het lid Kuiken (PvdA) aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht dat kinderrechters alarm slaan vanwege de groeiende wachtlijsten (ingezonden 26 september 2019).

Vraag 1

Heeft u kennisgenomen van het bericht «Kinderrechter in Breda over problemen jeugdzorg: «We stapelen wachtlijst op wachtlijst»»?1

Vraag 2

Vindt u het zorgwekkend dat nu zelfs kinderrechters aan de bel trekken omdat zij zien dat kwetsbare kinderen niet de zorg krijgen die zij nodig hebben?

Vraag 3

Bent u het eens met de kinderrechter dat de staat van de jeugdzorg extreem penibel is wanneer kinderen die thuis met geweld of mishandeling te maken hebben niet uit huis geplaatst kunnen worden omdat ze maandenlang op een wachtlijst staan?

Vraag 4

Heeft u soortgelijke signalen ontvangen van andere kinderrechters? Zo ja, uit welke gemeenten ontvangt u dergelijke signalen?

Vraag 5

Hoe legt u deze kwetsbare kinderen uit dat zij niet geholpen zullen worden ondanks het feit dat er een miljard uit uw budget op de plank blijft liggen? Bent u van mening dat er genoeg aan wordt gedaan om deze kinderen in veiligheid te brengen?

Vraag 6

Vindt u het feit dat zelfs de rechterlijke instanties de problemen in de jeugdzorg opmerken en alarm hierover slaan voldoende reden om uitzonderlijke actie te ondernemen? Zo ja, welke stappen bent u voornemens te zetten? Zo nee, waarom niet?

Indiener

Attje Kuiken (PvdA)


Gericht

Hugo de Jonge (CDA)


descriptionAccess ( 11274 )

Publicatiedatum
26 September 2019Gerelateerd

Het bericht dat kinderrechters alarm slaan vanwege de groeiende wachtlijsten

Het bericht ‘Vliegers Lelystad slaan alarm’

Verdroging in Nederland

De uitzending Meldpunt van 7 juni 2019 inzake wachtlijsten

Het bericht ‘Ook ondernemingsraad politie slaat alarm over nieuw communicatienetwerk’.

Het bericht ‘vuurwapens, explosieven en cocaïne: schoolkoepels slaan alarm over criminele leerlingen’ en de uitzending van Jinek van 21 februari 2020

Het bericht ‘Jeugdpsychiaters slaan alarm over het isoleren van kinderen in de Jeugdzorg’

Het bericht ‘Brexit-alarm: koop svp inwisselbaar vliegticket’

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl