Tweedemonitor / Kamervraag / Het gestaakte overleg tussen het ministerie en Noord-Veluwse gemeenten over vliegroutevariantenHet gestaakte overleg tussen het ministerie en Noord-Veluwse gemeenten over vliegroutevarianten

Keywords:
Zaaknummer: 2019Z17487

2019Z17487


Vragen van de leden Bruins (ChristenUnie), Paternotte (D66), Amhaouch (CDA) en Remco Dijkstra (VVD) aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat over het gestaakte overleg tussen het ministerie en Noord-Veluwse gemeenten over vliegroutevarianten (ingezonden 19 september 2019)

1. Kent u de berichten 'Gemeenten Noord-Veluwe stoppen overleg met ministerie over laagvliegroutes Lelystad Airport' 1) en 'Bestuurlijk draagvlak luchtvaart brokkelt af: vier Gelderse gemeenten uit overleg'? 2)

2. Wat is uw reactie op het bericht dat de gemeenten wel bereid zijn in gesprek te blijven, maar niet bereid zijn om een voorkeursvariant te kiezen? Wat vindt u van de uitspraak dat de betrokken bestuurders zich genegeerd voelen?

3. Klopt het dat geen van de besproken routevarianten leidt tot een optimalisatie?

4. Wat is het berekende aantal gehinderden voor de verschillende varianten? Wat is de berekende Lden voor de grootste woonkernen in de vier gemeenten voor de verschillende varianten?

5. Kunt u daarbij toelichten op welke wijze deze routevarianten rekening houden met toekomstig toenemend luchtverkeer van en naar Schiphol, en welke impact dit luchtverkeer heeft op de geluidshinder die deze vier woonkernen gaan ervaren?

6. Bent u het met ons eens dat, ondanks precisienavigatie, in de werkelijkheid “vliegen op een potloodstreep” nooit voorkomt? Is het gezien de verwachte laterale tolerantie überhaupt mogelijk om boven de vier gemeenten een routevariant te ontwerpen waarbij de grootste woonkernen worden ontzien?

7. Zijn de alternatieve vliegroutevarianten alleen voor de tijdelijke situatie tot aan de herindeling van het luchtruim in 2021-2022? Zo ja, hoe ontwikkelt het zich daarna?

8. Kunt u een prognose geven van de hoeveelheid vluchten waar het concreet om gaat tot aan de hierboven genoemde periode, specifiek voor deze routevarianten?

9. Welke routevariant heeft uw voorkeur en kunt u dit motiveren?

10. Op welke wijze zet u het proces van routeontwerp nu voort, rekening houdend met het belang van draagvlak in de regio?

1) Omroep Gelderland, 12 september 2019 ( https://www.omroepgelderland.nl/nieuws/2424160/Gemeenten-Noord-Veluwe-stoppen-overleg-met-ministerie-over-laagvliegroutes-Lelystad-Airport )
2) RTV Oost, 12 september 2019 ( https://www.rtvoost.nl/nieuws/318227/Bestuurlijk-draagvlak-luchtvaart-brokkelt-af-vier-Gelderse-gemeenten-uit-overleg )


Gerelateerd

Het gestaakte overleg tussen het ministerie en Noord-Veluwse gemeenten over vliegroutevarianten

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

Een nieuw rapport inzake Noord-Koreaanse dwangarbeid in de EU en de betrokkenheid van Nederlandse bedrijven

Het bericht dat wild op de Veluwe lijdt onder extreme droogte.

De impact van de luchtvaartplannen van de minister van Infrastructuur en Waterstaat op het natuurbeleid.

Het artikel ‘Veluwse kwarteleitjes van Jumbo kwamen van Franse legbatterij’

Het bericht 'Onacceptabel risico' op instorten bruggen en viaducten in Noord-Holland

Uitbreiding van de Europese Unie

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl