Tweedemonitor / Kamervraag / Het CETA-verdrag dat afbouw gaswinning in de weg staatHet CETA-verdrag dat afbouw gaswinning in de weg staat

Keywords:
Zaaknummer: 2019Z17484

2019Z17484


Vragen van de leden Beckerman en Alkaya (beiden SP) aan de minister van Economische Zaken en Klimaat over het CETA-verdrag dat afbouw gaswinning in de weg staat. (ingezonden 19 september 2019)

1

Kent u het artikel uit het Dagblad van het Noorden over het handelsverdrag tussen de EU en Canada (CETA) dat de afbouw van gaswinning tegenhoudt? 1) Zo ja, wat is daarop uw reactie?

2

Heeft u al signalen ontvangen van gaswinningsbedrijven die wanneer het handelsverdrag geldig is, claims bij de Nederlandse overheid willen neerleggen? Zo ja, welke? Zo nee, verwacht u die?

3

Wat zijn volgens u de gevolgen voor de daling van gaswinning in kleine velden na eventuele invoering het CETA-verdrag?

4

Hoe verhoudt zich een claim van een dochterbedrijf van ExxonMobil tot het Akkoord op Hoofdlijnen? Is er in dat Akkoord een afspraak opgenomen dat zij niet kunnen claimen bij vermindering van winsten in kleine velden? Kunt u uw antwoord toelichten?

5

Bereidt u zich voor op eventuele claims die komen? Zo ja, hoe doet u dat?

6

Zijn er in Nederland nog meer dan in het artikel genoemde gaswinningsvelden, waar de winning na het CETA-verdrag mogelijk claims gaat opleveren?

7

Deelt u de mening dat als CETA geratificeerd wordt, zowel de stop van de gaswinning in Nederland als de energietransitie richting duurzaam energie onder druk komen te staan vanwege het prijskaartje door dergelijke claims? Kunt u uw antwoord toelichten?

8

Kunt u garanderen dat inwoners van Nederland nooit de financiƫle gevolgen, direct en/of indirect, ondervinden van eventuele claims van gaswinningsbedrijven? Kunt u uw antwoord toelichten?

9

Deelt u de mening dat het CETA-verdrag goed is voor olie- en gasbedrijven, maar slecht voor het klimaat zoals Milieudefensie verklaart op haar website? 2) Zo nee, waarom niet? Zo ja, bent u om deze reden bereid zich tegen dit verdrag te keren?

10

Kunt u beloven dat wanneer Nederland tegen dit verdrag stemt, dat dit het einde betekent van CETA?

1) https://www.dvhn.nl/economie/Handelsverdrag-bedreigt-afbouw-van-gaswinning-24830645.html

2) https://milieudefensie.nl/doe-mee/stop-ceta


Gerelateerd

Het CETA-verdrag dat afbouw gaswinning in de weg staat

De gevolgen van CETA voor onze rechtsstaat, onze soevereiniteit en de landbouw

Het bericht dat het CETA verdrag lokaal beleid bedreigt

Canadese wetgeving die het openbaar maken van misstanden in de dierindustrie strafbaar stelt (Bill 156) en over de dood van de Canadese dierenrechtenactiviste Regan Russell.

Mogelijke sluipende bevoegdheidsoverdracht door CETA

Het bericht dat Italiƫ weigert CETA te ratificeren

Het Joint Management Committee on Sanitary and Phytosanitary Measures in het CETA-verdrag

Het ontbreken van draagvlak voor aardgaswinning onder het Werelderfgoed de Waddenzee

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl