Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht ‘Driekwart ziekenhuispersoneel overweegt vertrek’Het bericht ‘Driekwart ziekenhuispersoneel overweegt vertrek’

Keywords:
Zaaknummer: 2019Z17339

Vragen van het lid Kerstens (PvdA) aan de Minister voor Medische Zorg over het bericht «Driekwart ziekenhuispersoneel overweegt vertrek» (ingezonden 17 september 2019).

Vraag 1

Heeft u kennisgenomen van het bericht «Driekwart ziekenhuispersoneel overweegt vertrek»?1

Vraag 2

Herkent u de in bedoeld artikel genoemde belangrijkste redenen voor medewerkers in ziekenhuizen om de sector voortijdig te verlaten: werkdruk, loon en de balans werk/privé?

Vraag 3

Ziet ook u een verband tussen de hoogte van het salaris in de zorg en het personeelstekort respectievelijk daaruit voortvloeiende zaken zoals een onaanvaardbare vormen aannemende werkdruk?

Vraag 4

Wat zegt u tegen ziekenhuismedewerkers en andere professionals in de zorg die ten onder gaan aan de werkdruk, die zien dat hun salaris lager is dan wat mensen met een vergelijkbare opleiding elders kunnen verdienen en bij wie (door bijvoorbeeld een toenemend beroep dat op hen wordt gedaan in de avond, nacht en in het weekend – vaak ook nog eens extra – te werken) geen sprake meer is van een gezonde balans tussen werk en privé?

Vraag 5

Hoe verklaart u het gegeven dat sinds u en uw collega-bewindspersonen het Actieprogramma Werken in de Zorg hebben gepresenteerd het aantal werknemers dat vertrekt eerder groter is geworden dan kleiner?

Vraag 6

Op welke wijze voorziet het hiervoor bedoelde actieprogramma concreet in het afnemen van werkdruk, het extra verhogen van het salaris «om de markt te verslaan» en het verbeteren van de werk/privébalans voor mensen in de zorg? Hebben die maatregelen het gewenste effect?

Vraag 7

Wat vindt u ervan dat (zoals overigens ook de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) al heeft geconstateerd) door het personeelstekort in de zorg de zekerheid van goede zorg dichtbij wanneer je die nodig hebt steeds meer onder druk komt te staan en de kwaliteit van de zorg wordt aangetast? Wilt u dat, als eindverantwoordelijk bewindspersoon, voor uw rekening nemen?

Vraag 8

Bent u bereid op korte termijn concrete maatregelen te treffen zoals bijvoorbeeld het ter beschikking stellen van extra geld om de hardwerkende mensen in de zorg beter te belonen voor al het belangrijke werk dat ze doen?


Gerelateerd

Het bericht ‘Driekwart ziekenhuispersoneel overweegt vertrek’

De berichtgeving ‘Gommers en Kuipers: 'Begin maandag met vaccineren ziekenhuispersoneel'

De gevolgen van de hittegolf voor dieren in de veehouderij

Het bericht dat ziekenhuispersoneel inschrijft op obligaties van het Bernhoven ziekenhuis

De uitzending van Max meldpunt 'Driekwart mantelzorgers overbelast na coronaperiode'

Het bericht 'Bewijs voor bemoeienis proces-Wilders, PVV-leider overweegt stappen'

Het bericht “EBRD overweegt opnieuw miljoenenlening MHP”

Het bericht ‘Kwart van de jonge dokters overweegt te stoppen met opleiding’

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl