Tweedemonitor / Kamervraag / Hulp aan veteranen die lijden aan PTSSHulp aan veteranen die lijden aan PTSS

Keywords:
Zaaknummer: 2019Z17337

Vragen van het lid Karabulut (SP) aan de Minister van Defensie over hulp aan veteranen die lijden aan PTSS (ingezonden 17 september 2019).

Vraag 1

Wat is uw concrete uitwerking van uw aankondiging dat u blijft werken aan «verbetering van het systeem» van een uitgebreid zorgstelsel voor veteranen?1

Vraag 2

Ziet u aanleiding in de ervaringen van Thuisbasis Veteranen in Eelde om onmiddellijk met aanvullende maatregelen in het PTTS-veteranenbeleid over te gaan?2 Zo ja, welke maatregelen zullen dat zijn? Zo nee, waarom niet?

Vraag 3

Hebt u contact met de leiding van Thuisbasis Veteranen in Eelde over haar conclusie van de benodigde hoeveelheid plaatsen zoals in Thuisbasis Veteranen? Zo ja, wat is hun analyse van de situatie? Zo nee, waarom is door u nooit navraag gedaan in dit werkveld?

Vraag 4

Kunt u aangeven wat de beleidsmatige opvolging is geweest op het bezoek van de staf van de Inspecteur van de Krijgsmacht bij de opening van Thuisbasis Veteranen op 11 oktober 2018?3 Indien er geen beleid is ontwikkeld, waarom niet?

Vraag 5

Bent u bereid Thuisbasis Veteranen in Eelde te voorzien van de benodigde middelen om hun werk naar behoren te kunnen doen? Zo ja, hoeveel? Zo nee, waarom niet?

Vraag 6

Deelt u de conclusie van jurist Van de Nadort dat er tientallen veteranen buiten het systeem, ook letterlijk, rondzwerven en een instelling als Thuisbasis Veteranen noodzakelijk is om deze mensen terug te begeleiden naar het opvangstelsel van Defensie? Zo nee, waarom niet?4

Vraag 7

Hoe gaat u de zorgplicht voor deze groep veteranen uitvoeren zoals u volgens de Veteranenwet verplicht bent te doen?5


X Noot
1

Reactie Minister van Defensie Ank Bijleveld bij «Broederband» en «Hier begrijpt iedereen je pijn». Volkskrant 14 september 2019.

X Noot
2

Reactie Minister van Defensie Ank Bijleveld bij «Broederband» en «Hier begrijpt iedereen je pijn». Volkskrant 14 september 2019.

X Noot
3

Jaarverslag 2018 Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht; zie Bijlage C | Overzicht veteranenactiviteiten (116); «In mijn hoedanigheid als Inspecteur der Veteranen heb ik aan de hieronder vermelde veteranenactiviteiten en gerelateerde evenementen deelgenomen of heb ik mij laten vertegenwoordigen door een officier van mijn staf. Tevens zijn de ontvangsten voor veteranen opgenomen waarbij ik als gastheer heb opgetreden.» 11 oktober 2018 Bijwonen opening Thuisbasis Veteranen in Eelde https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-886767.pdf.

X Noot
4

«Tientallen Nederlandse veteranen dakloos en in psychische nood» / WNL, 14 september 2019; https://www.nporadio1.nl/wnl-op-zaterdag/onderwerpen/513264-tientallen-nederlandse-veteranen-dakloos-en-in-psychische-nood.

X Noot
5

Zie Veteranenwet met name hoofdstuk 5 zorgplicht. https://www.allewetten.nl/content/wetten/mvt/1222.pdf.


Gerelateerd

Hulp aan veteranen die lijden aan PTSS

Politieagenten met PTSS

De berichtgeving ‘Ombudsman: vergoeding voor invalide veteranen moet sneller’

Het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds dat veteranen onaanvaardbaar lang laten wachten voor keuringen

Het faillissement van PTSS-kliniek Psytrec

Het bericht ‘Defensie betaalt fikse rekeningen van Kroon’

Het bericht ‘Veteranen Ouwestomp voelen zich besodemieterd, stadscamping Den Bosch komt erg dichtbij’

Het bericht ‘Defensie laat veteranen met klachten veel te lang wachten’

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl