Tweedemonitor / Kamervraag / Huurders met financiële problemenHuurders met financiële problemen

Keywords:
Zaaknummer: 2019Z17268

Vragen van het lid Kops (PVV) aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over huurders met financiële problemen (ingezonden 16 september 2019).

Vraag 1

Bent u bekend met de berichten «800.000 huurders in financiële problemen»1 en «Nibud luidt noodklok: kwart van de huurders zit financieel klem»?2

Vraag 2

Wat is uw eerste reactie op het Nibud-onderzoek, waaruit blijkt dat maar liefst 800.000 huurders in financiële problemen verkeren? Deelt u de mening dat het onacceptabel is dat één op de vier huurders dermate hoge woonlasten heeft dat er te weinig geld overblijft voor overige kosten van levensonderhoud? Wat gaat u hieraan doen?

Vraag 3

Erkent u dat steeds meer sociale huurders financieel klem zijn komen te zitten door een opeenstapeling van overheidsmaatregelen, zoals huurverhoging boven de inflatie en bezuiniging op de huurtoeslag?

Vraag 4

Deelt u de conclusie van het Nibud dat minima geen huur van € 607 inclusief huurtoeslag kunnen betalen, dat een goedkopere woning er simpelweg niet is en dat zij feitelijk geen kant op kunnen? Wat gaat u doen voor deze sociale huurders – met te hoge woonlasten voor hun inkomen – die zelfs moeten besparen op essentiële zaken zoals voedsel?

Vraag 5

Deelt u de mening dat de huren omlaag moeten? Zo ja, gaat u dat regelen? Zo nee, waarom wilt u de huurders – waarvan volgens het Nibud 50% moeite heeft met rondkomen en 30% betalingsachterstanden heeft – nóg verder in de financiële ellende storten?


Indiener

Alexander Kops (PVV)


Gericht

Kajsa Ollongren (D66)


descriptionAccess ( 11077 )

Publicatiedatum
16 September 2019Gerelateerd

Huurders met financiële problemen

Het energiezuiniger maken van woningen wat huurders meer kost

Huurders die in Appingedam vanuit een onveilig huis in een huis met gebreken komen

Maatwerk voor huurders bij Vestia

Verworven rechten in de huurtoeslag

Het bericht dat huurders slechter af zijn dan huizenbezitters

Het bericht dat huurders in Ten Post de versterking “on hold” willen zetten

Intimidatie van huurders door huisbazen

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl