Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht dat sommige jongeren niet kunnen studeren omdat zij dakloos zijnHet bericht dat sommige jongeren niet kunnen studeren omdat zij dakloos zijn

Keywords:
Zaaknummer: 2019Z17188

2019Z17188


Vragen van de leden Van den Berge, Westerveld en Renkema (allen GroenLinks) aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het bericht dat sommige jongeren niet kunnen studeren omdat zij dakloos zijn. (ingezonden 13 september 2019)

 1. Heeft u kennisgenomen van het bericht ‘Bram (21) kan niet studeren omdat hij dakloos is’? 1)
 2. Kunt u aangeven hoeveel dak- en thuisloze jongeren er zijn die een opleiding zouden willen volgen, maar dit niet kunnen omdat zij geen vaste woon – of verblijfplaats hebben?
 3. Kunt u tevens aangeven hoeveel dak- en thuisloze jongeren er zijn die geen startkwalificatie hebben?
 4. Kunt u aangeven waar jongeren die dreigen dakloos te worden, terecht kunnen voor hulp en ondersteuning in het vinden van onderdak en het voortzetten van, of beginnen aan, een opleiding?
 5. Bent u op de hoogte van het feit dat hoe langer dak- en thuisloze jongeren verwijderd zijn van onderwijsmogelijkheden, hoe moeilijker het voor hen is om weer terug te keren in het onderwijssysteem? Zo ja, welke stappen heeft het kabinet genomen om deze ongewenste ‘tussenjaren’ terug te dringen?
 6. Bent u tevens op de hoogte van het feit dat sommige onderwijsinstellingen dak- en thuisloze jongeren weigeren omdat zij denken dat deze jongeren een risicofactor vormen? Zo nee, bent u bereid te onderzoeken om welke onderwijsinstellingen dit gaat? Zo ja, welke maatregelen treft u om onderwijsinstellingen te stimuleren dak- en thuisloze jongeren een kans te bieden op bijvoorbeeld een startkwalificatie?
 7. Deelt u de constatering dat de inzet op gelijke kansen betekent dat er niet alleen programma’s op maat zijn voor excellente jongeren, maar ook programma’s op maat voor dak- en thuisloze jongeren? En dat deze programma’s structureel van aard dienen te zijn? Zo nee, waarom niet?
 8. Bent u bekend met het feit dat jongeren die in de schuldsanering zitten moeite hebben een studielening aan te vragen omdat zij verwacht worden eerst andere schulden af te betalen? En dat dit leidt tot uit- of afstel van het volgen van een opleiding?
 9. En bent u tevens bekend met het feit dat sommige jongeren die wél een studielening krijgen, noodgedwongen moeten wachten met het aflossen van overige schulden, zodat de boete-rentes oplopen?
 10. Deelt u de constatering dat zowel de in vraag 8) als 9) genoemde feiten weer kunnen resulteren in een nog schrijnender inkomenspositie voor genoemde jongeren? Bent u bereid hier structurele maatregelen tegen te nemen?
 1. Het Parool, 11 september 2019 ( https://www.parool.nl/ps/bram-21-mag-niet-studeren-omdat-hij-dakloos-is~bee8aa47/?referer=https%3A%2F%2Fwww.google.nl%2Furl%3Fsa%3Dt%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26source%3Dweb%26cd%3D2%26ved%3D2ahUKEwi-q4b_q8vkAhVFEVAKHQFKBS8QxfQBMAF6BAgAEAM%26url%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.parool.nl%252Fps%252Fbram-21-mag-niet-studeren-omdat-hij-dakloos-is%7Ebee8aa47%252F%26usg%3DAOvVaw1XvYssr8VoVsxJM1b8Ay_P )


Gerelateerd

Het bericht dat sommige jongeren niet kunnen studeren omdat zij dakloos zijn

De uitzending van Brandpunt+ over eenzame jongeren

Het bericht dat jongeren met een beperking te vroeg van school worden gestuurd

De armoede en schulden onder jongeren als gevolg van de participatiewet

Het bericht ‘RIVM en CBS: psychische gezondheid jongeren achteruit in afgelopen tien jaar’

Een dakloos gezin dat zich niet kan inschrijven bij gemeenten

Woonruimte voor (economisch) daklozen

Hulp aan veteranen die lijden aan PTSS

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl