Tweedemonitor / Kamervraag / De uitstoot van giftige stoffen door ChemoursDe uitstoot van giftige stoffen door Chemours

Keywords:
Zaaknummer: 2019Z17180

Vragen van het lid Gijs vanDijk (PvdA) aan de Minister van Infrastructuur en Waterstaat over de uitstoot van giftige stoffen door Chemours (ingezonden 13 september 2019).

Vraag 1

Deelt u de mening dat iedereen zeker moet kunnen zijn van een fijne en veilige woonomgeving? Kunt u zich voorstellen dat bewoners van de buurten rondom Chemours zich grote zorgen maken over de uitstoot van giftige stoffen?

Vraag 2

Bent u bekend met de belofte van Chemours om zich ervoor in te spannen de uitstoot van GenX met 99 procent te beperken? Wordt deze inspanning meegewogen bij het verstrekken van een vergunning? Wordt het feit dat het mogelijk is de uitstoot fors te beperken ook opgenomen in de vergunning? Zo nee, waarom niet?

Vraag 3

Onderhoudt u contact met provinciale staten van Zuid-Holland en relevante gemeentebesturen over de onrust over Chemours? Zo ja, wat is daarvan het resultaat?

Vraag 4

Heeft u overleg met de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de onrust over Chemours? Bent u bekend met de wens van omwonenden hun bloed te laten testen op concentraties giftige stoffen zoals GenX? Waarom wordt daar niet toe overgegaan voor alle bewoners die dat wensen?

Vraag 5

Vindt u dat Chemours de kosten van onderzoek naar verontreiniging en effecten op de volksgezondheid zou moeten vergoeden? Zo nee, waarom niet?

Vraag 6

Is het bij u bekend dat grond die vervuild is met GenX op dit moment niet vervoerd kan worden door het ontbreken van landelijke normen daarvoor?

Vraag 7

Bent u bereid landelijke normen te ontwikkelen zodat vervuilde grond in bijvoorbeeld Dordrecht, Sliedrecht en Papendrecht vervoerd en verwerkt kan worden? Zo nee, waarom niet?


Gerelateerd

Het bericht ‘Sterk verhoogde concentratie GenX in slootwater omgeving Chemours’

De uitstoot van giftige stoffen door Chemours

Het bericht dat perfluoroisobutene is vrijgekomen bij Chemours

De flinke groei CO2 Luchtvaart terwijl reductie van de uitstoot van CO2 nodig is

Het bericht dat de CO2-uitstoot van de luchtvaartsector wéér is gestegen

Antwoord op vragen van het lid Kröger over het RIVM-onderzoek naar GenX in het drinkwater

Het bericht ‘Giftige stof PFOA gevonden in recreatieplas Berkendonk in Helmond’

Giftige dampen aan boord van vliegtuigen

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl