Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht ‘Taakstrafverbod voor geweld tegen agenten is onzinnig’Het bericht ‘Taakstrafverbod voor geweld tegen agenten is onzinnig’

Keywords:
Zaaknummer: 2019Z17074

Vragen van het lid Van Dam (CDA) aan de Minister van Justitie en Veiligheid over het bericht «Taakstrafverbod voor geweld tegen agenten is onzinnig» (ingezonden 12 september 2019).

Vraag 1

Kent u het bericht «Taakstrafverbod voor geweld tegen agenten is onzinnig»?1

Vraag 2

Klopt het dat volgens politiecijfers het aantal geweldsdelicten tegen dienders toeneemt? Klopt de stelling van de korpschef (onder andere in De Wereld Draait Door van donderdag 5 september 2019) dat elk uur sprake is van een geweldsincident tegen een politieman? Wat vindt u van de stelling van Klomp dat de stijging in de politiecijfers vooral door een registratie-effect komt? In hoeverre klopt het dat de stijging in de gepubliceerde politiecijfers te wijten is aan een registratie-effect? Kunt u met nadere informatie duidelijkheid verschaffen welke van de twee opvattingen correct is?2

Vraag 3

Bent u bereid een overzicht te geven hoe vaak geweld tegen hulpverleners, uitgesplitst per functiegroep, voorkomt? Kunt u daarbij specificeren hoe vaak er sprake is van fysiek of verbaal geweld?

Vraag 4

Is de politie inmiddels overgegaan op een eenduidige en consequente manier van het registreren van geweldsmisdrijven tegen politieambtenaren of andere hulpverleners? Wordt in iedere eenheid op eenzelfde wijze geregistreerd? Wordt in die registratie ook vastgelegd in hoeveel gevallen aangifte is gedaan door de politie? Zo ja, hoe wordt dit dan geregistreerd? Sinds wanneer wordt op een eenduidige wijze geregistreerd? Zo nee, hoezo niet?


Gerelateerd

Het bericht ‘Taakstrafverbod voor geweld tegen agenten is onzinnig’

Moslimfobie en intimidatie bij de politie

Offensieve inzet van Afghaanse agenten in de periode 2011-2013

Het voornemen van de Staatssecretaris tot ondertekenen namens de Nederlandse regering van het Global Compact for Migration (“Marrakesh Immigratiepact”)

Het artikel 'Doe altijd aangifte! Maar waarom doen hulpverleners het zelf dan niet?'

Het bericht dat oud-minister Opstelten het ‘minder Marokkanen-proces’ zou hebben beïnvloed

Antwoord op vragen van het lid Van Eijs over de uitzending van Tegenlicht omtrent Ruimtepuinruimer

Het bericht ‘Commotie na hard optreden politie Utrecht tegen dronken studenten’

© 2017-2019 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl