Tweedemonitor / Kamervraag / De opvang van Venezolaanse migrantenDe opvang van Venezolaanse migranten

Keywords:
Zaaknummer: 2019Z16940

Vragen van het lid Özütok (GroenLinks) aan de Staatssecretarissen van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Justitie en Veiligheid over de opvang van Venezolaanse migranten (ingezonden 11 september 2019).

Vraag 1

Kent u het bericht dat Human Rights Caribbean zeer teleurgesteld is over de besteding van 23,8 miljoen euro die Nederland beschikbaar stelt aan Curaçao en Aruba voor de opvang van Venezolaanse migranten?1

Vraag 2

Klopt het dat zo’n beetje het hele bedrag bestemd is voor het tegenhouden en het detineren van Venezolaanse migranten? Zo nee, kunt u aangeven waaraan het beschikbare bedrag wél wordt besteed? Hoeveel van het beschikbaar gestelde bedrag komt ten goede aan de versterking van de asielprocedure en de verbetering van opvangvoorzieningen?

Vraag 3

Wat vindt u van het pleidooi van Human Rights Caribbean om een gedeelte van het budget beschikbaar te stellen voor een eerlijke en fatsoenlijke behandeling van Venezolaanse vluchtelingen en hen in staat te stellen zichzelf in hun minimumbehoeften te voorzien?

Vraag 4

Bent u bereid om een substantieel gedeelte van het beschikbaar gestelde bedrag ten goede te laten komen aan de verbetering van de asielprocedure en opvang? Zo nee, waarom niet?


Gerelateerd

De opvang van Venezolaanse migranten

De opvang van Venezolanen in Colombia

De opvang van Venezolaanse vluchtelingen

Het repressieve optreden van de Venezolaanse autoriteiten tegen jongeren

Het bericht ‘VN: 1.500 migranten in levensgevaar in Libië’

Het bericht dat hij een deal sloot met een van martelingen verdachte Venezolaanse minister

De situatie op Curaçao

Het bericht 'Afghaanse migranten op de Iraanse grens gemarteld en in rivier gegooid'

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl