Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht ‘Wapenopslagplaatsen vol: Nederland voldoet niet aan wapenregels EU’Het bericht ‘Wapenopslagplaatsen vol: Nederland voldoet niet aan wapenregels EU’

Keywords:
Zaaknummer: 2019Z16837

Vragen van het lid Van Dam (CDA) aan de Minister van Justitie en Veiligheid over het bericht «Wapenopslagplaatsen vol: Nederland voldoet niet aan wapenregels EU» (ingezonden 10 september 2019).

Vraag 1

Kent u het bericht van BNR van 21 augustus 2019: «Wapenopslagplaatsen vol: Nederland voldoet niet aan wapenregels EU»?1

Vraag 2

Hoe beoordeelt u de huidige praktijk dat wapenhandelaars voor de erkenning van onklaar gemaakte wapens moeten uitwijken naar Duitsland of België? En dat de wapenopslagplaatsen vol zijn waardoor wapenhandelaars mensen met wapens terug naar huis moeten sturen?

Vraag 3

Kunt u aangeven welke stappen er gezet zijn sinds de invoering van de wijziging van de Wet wapens en munitie in verband met de Richtlijn (EU) 2017/853? Wanneer verwacht u dat het Team Korpscheftaken kan beginnen met het uitgeven van certificaten voor onklaar gemaakte wapens?

Vraag 4

Hoe ver is het Team Korpscheftaken in de voorbereiding op het uitgeven van certificaten voor onklaar gemaakte wapens? Wat is de oorzaak dat dit niet al eerder is opgestart?

Vraag 5

Is al een systeem beschikbaar waar gedeactiveerde vuurwapens aangemeld kunnen worden zoals de Richtlijn voorschrijft?

Vraag 6

Is de drie miljoen euro extra die wordt uitgetrokken voor het Team Korpscheftaken met name bedoeld om de extra taken die voortvloeien uit de wijziging van de Wet wapens en munitie te bekostigen?

Vraag 7

Kunt u aangeven of het Verona-systeem op dit moment voldoende is toegerust om de nieuwe Europese uniforme markering te registreren?

Indiener

Chris van Dam (CDA)


Gericht

Ferdinand Grapperhaus (CDA)


descriptionAccess ( 10968 )

Publicatiedatum
10 September 2019Gerelateerd

Het bericht ‘Wapenopslagplaatsen vol: Nederland voldoet niet aan wapenregels EU’

Het bericht dat het spoor vol begint te raken, volgens ProRail

Het bericht dat veel numerus fixus opleidingen helemaal niet vol zitten

Het niet naleven van het hitteprotocol voor dierentransporten door de veehouderij

Het bericht ‘Bruggen Afsluitdijk vol met gebreken: provinsje woest’

Het bericht ‘Inspectie: Lentis-kliniek voldoet niet aan voorwaarden voor goede zorg’

Het voornemen van de Staatssecretaris tot ondertekenen namens de Nederlandse regering van het Global Compact for Migration (“Marrakesh Immigratiepact”)

Het afscheidsinterview van de president-directeur van Schiphol

© 2017-2019 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl