Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht dat een uitvaartverzekeraar mensen met een psychische aandoening weigertHet bericht dat een uitvaartverzekeraar mensen met een psychische aandoening weigert

Keywords:
Zaaknummer: 2019Z16836

2019Z16836


Vragen van het lid Van Raak (SP) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht dat een uitvaartverzekeraar mensen met een psychische aandoening weigert (ingezonden 10 september 2019)

1 Bent u ervan op de hoogte dat uitvaartverzekeringen naast mensen met een psychische aandoening ook mensen weigeren met een hartaandoening, kanker of andere ziekten, of omdat mensen bepaalde medicijnen gebruiken?

2 Bent u ervan op de hoogte dat uitvaartverzekeringen ook mensen weigeren die gezond zijn, maar ooit ziek zijn geweest?

3 Bent u ervan op de hoogte dat ook uitvaartverzekeringen worden geweigerd voor baby’s die bij geboorte niet gezond zijn?

4 Bent u ervan op de hoogte dat bepaalde uitvaartverzekeringen soms mensen met de in vraag 1 tot en met 3 genoemde problemen wel accepteren, maar alleen tegen een veel hogere premie of zelfs een dubbeltarief rekenen?

5 Deelt u de opvatting dat dit soort weigeringsgronden voor uitvaartverzekeraars niet zouden moeten worden toegestaan? Zo nee, waarom niet? Zo ja, welke maatregelen gaat u nemen om dit in de toekomst te voorkomen?

Indiener

Ronald van Raak (SP)


Gericht

Kajsa Ollongren (D66)


descriptionAccess ( 10965 )

Publicatiedatum
10 September 2019Gerelateerd

Het bericht dat een uitvaartverzekeraar mensen met een psychische aandoening weigert

Het bericht dat een uitvaartverzekeraar mensen met een psychische aandoening weigert

Het bericht ‘RIVM en CBS: psychische gezondheid jongeren achteruit in afgelopen tien jaar’

Het bericht ‘Dunya Zorggroep weigert dossiers te verstrekken na beslag: ‘Ik ben bang dat er mensen gaan sterven’

Het bericht ‘Stress door gasellende in bevingsgebied neemt toe’

Het bericht dat het leenstelsel en bindend studieadvies zorgen voor psychische klachten

De berichtgeving over gezichtsbedekkende kleding in het openbaar vervoer

Het bericht dat studenten die geld lenen voor hun studie meer last hebben van psychische problemen

© 2017-2019 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl