Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht dat een uitvaartverzekeraar mensen met een psychische aandoening weigertHet bericht dat een uitvaartverzekeraar mensen met een psychische aandoening weigert

Keywords:
Zaaknummer: 2019Z16836

2019Z16836


Vragen van het lid Van Raak (SP) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht dat een uitvaartverzekeraar mensen met een psychische aandoening weigert (ingezonden 10 september 2019)

1 Bent u ervan op de hoogte dat uitvaartverzekeringen naast mensen met een psychische aandoening ook mensen weigeren met een hartaandoening, kanker of andere ziekten, of omdat mensen bepaalde medicijnen gebruiken?

2 Bent u ervan op de hoogte dat uitvaartverzekeringen ook mensen weigeren die gezond zijn, maar ooit ziek zijn geweest?

3 Bent u ervan op de hoogte dat ook uitvaartverzekeringen worden geweigerd voor baby’s die bij geboorte niet gezond zijn?

4 Bent u ervan op de hoogte dat bepaalde uitvaartverzekeringen soms mensen met de in vraag 1 tot en met 3 genoemde problemen wel accepteren, maar alleen tegen een veel hogere premie of zelfs een dubbeltarief rekenen?

5 Deelt u de opvatting dat dit soort weigeringsgronden voor uitvaartverzekeraars niet zouden moeten worden toegestaan? Zo nee, waarom niet? Zo ja, welke maatregelen gaat u nemen om dit in de toekomst te voorkomen?


Gerelateerd

Het bericht dat een uitvaartverzekeraar mensen met een psychische aandoening weigert

Het bericht dat een uitvaartverzekeraar mensen met een psychische aandoening weigert

Het bericht ‘RIVM en CBS: psychische gezondheid jongeren achteruit in afgelopen tien jaar’

Het voornemen van de Staatssecretaris tot ondertekenen namens de Nederlandse regering van het Global Compact for Migration (“Marrakesh Immigratiepact”)

Het stoppen met het herindicatie circus voor mensen met een chronische aandoening of een beperking

Verzekeraar MSC Zoe weigert vervolgschade te betalen

Het bericht dat oud-minister Opstelten het ‘minder Marokkanen-proces’ zou hebben beïnvloed

Het bericht ‘UT-arts wil stop op instroom buitenlandse studenten: ‘Ze lopen psychisch vast’’

© 2017-2019 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl