Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht dat militairen twijfelen of zij een ijsje moeten meenemen voor een collega met een Arabisch klinkende achternaam tijdens de RamadanHet bericht dat militairen twijfelen of zij een ijsje moeten meenemen voor een collega met een Arabisch klinkende achternaam tijdens de Ramadan

Keywords:
Zaaknummer: 2019Z16835

Vragen van het lid Popken (PVV) aan de Staatssecretaris van Defensie over het bericht dat militairen twijfelen of zij een ijsje moeten meenemen voor een collega met een Arabisch klinkende achternaam tijdens de Ramadan (ingezonden 10 september 2019)

Vraag 1

Bent u bekend met het bericht «Multicultureel Netwerk Defensie (MND) viert jubileum»?1

Vraag 2

Kunt u aangeven op welke wijze Defensie het MND ondersteunt? Kunt u ook aangeven waaruit deze ondersteuning bestaat en welke bedragen en voorwaarden hiermee zijn gemoeid? Zo nee, waarom niet? Hoe verhoudt zich dit met uw belofte tot meer openheid?

Vraag 3

Kunt u aangeven waaruit de samenwerking tussen Defensie en het MND bestaat? Kunt u ook limitatief aangeven welke aanbevelingen en adviezen het MND heeft gedaan en tot welke stappen dit heeft geleid? Zo nee, waarom niet? Hoe verhoudt zich dit met uw belofte tot meer openheid?

Vraag 4

Bewijst de opmerking «De krijgsmacht draait op teams. En sterke teams zijn divers.» dat Defensie een diversiteitsbeleid voert, waarin diversiteit prevaleert boven kwaliteit? Zo nee, waarom niet?

Vraag 5

Vindt u het niet beschamend dat Defensie wel intensief samenwerkt met het MND, terwijl initiatieven voor defensieslachtoffers en veteranen (zoals bijv. NLPoms, KOVOM en KNIL) aan hun lot worden overgelaten? Betekent dit dat diversiteit prevaleert boven de zorg voor defensieslachtoffers en veteranen? Zo nee, waarom niet?

Vraag 6

Kunt u de gestelde vragen tijdig en afzonderlijk van elkaar beantwoorden? Zo nee, waarom niet?

Indiener

Gabriëlle Popken (PVV)


Gericht

Barbara Visser (VVD)


descriptionAccess ( 10972 )

Publicatiedatum
10 September 2019Gerelateerd

Het bericht dat militairen twijfelen of zij een ijsje moeten meenemen voor een collega met een Arabisch klinkende achternaam tijdens de Ramadan

Het moeilijke wijzigen van een achternaam, zelfs voor slachtoffers van misbruik

Het bericht dat er op basisschool de Stelaertshoeve in Tilburg door de GGD voorlichting wordt gegeven over de ramadan

Het bericht ‘Militairen zonder handschoenen in ijskoud Polen’

Het bericht 'Jassenblunder gevolg van ‘inschattingsfout’'

Het bericht dat een openbare school in Rijswijk de lesinhoud aanpast aan de ramadan en docenten vertellen welke islamitische gebeden verplicht zijn

Het wijzigen van de achternaam na incest

Voedingskosten van militairen

© 2017-2019 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl