Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht ‘Haarendael restaureren? Technisch kán alles...maar er moet ook geld zijn’Het bericht ‘Haarendael restaureren? Technisch kán alles...maar er moet ook geld zijn’

Keywords:
Zaaknummer: 2019Z16629

2019Z16629


Vragen van de leden Geluk-Poortvliet en Van Toorenburg (beiden CDA) aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het bericht ‘Haarendael restaureren? Technisch kán alles...maar er moet ook geld zijn’. (ingezonden 6 september 2019)

1

Hebt u kennisgenomen van het bericht ‘Haarendael restaureren? Technisch kán alles...maar er moet ook geld zijn’? 1)

2

Onderkent u de historische waarde van Haarendael, in eerste instantie als seminarie en daarna als gijzelaarskamp?

3

Welke gevolgen heeft de brand voor het handhavingstraject van de gemeente Haaren tegen verwaarlozing van het complex?

4

Welke maatregelen zijn of worden genomen om de bij de brand overgebleven restanten van het gebouw te consolideren tegen weersinvloeden en instortingsgevaar, om te voorkomen dat de gespaarde onderdelen alsnog verloren gaan?

5

Bent u bereid met betrokken partijen in overleg te treden om de mogelijkheden voor de toekomst van dit monumentale complex te verkennen?

1) Algemeen Dagblad, 4 september 2019


Gerelateerd

© 2017-2022 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl