Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht ‘Omwonenden niet blij met gang van zaken rondom Paddepoelsterbrug’Het bericht ‘Omwonenden niet blij met gang van zaken rondom Paddepoelsterbrug’

Keywords:
Zaaknummer: 2019Z16517

Vragen van het lid Schonis (D66) aan de Minister van Infrastructuur en Waterstaat over het bericht «Omwonenden niet blij met gang van zaken rondom Paddepoelsterbrug» (ingezonden 5 september 2019).

Vraag 1

Bent u bekend het bericht «Omwonenden niet blij met gang van zaken rondom Paddepoelsterbrug»?1

Vraag 2

Kunt u toelichten waarom de besluitvorming over een nieuwe tijdelijke brug zo lang op zich laat wachten?

Vraag 3

Is het correct dat, wat mij tijdens gesprekken met omwonenden is verteld, in plaats van een tijdelijke brug ook een tijdelijke pont wordt overwogen? En zo ja, kunt u aangeven wanneer deze pont wordt gerealiseerd?

Vraag 4

Wordt bij de besluitvorming ook een tijdelijke brug overwogen honderd meter van de eerdere locatie, zodat het voor de fietser bereikbaar blijft? Zo nee, waarom niet?

Vraag 5

Kunt u toelichten welke veiligheidsafweging er gemaakt is voor het wel of niet plaatsen van een tijdelijke brug?

Vraag 6

Wanneer start de besluitvormingsprocedure voor de aanleg van een definitieve nieuwe brug?

Vraag 7

Is het vertrekpunt voor de besluitvormingsprocedure, voor de nieuwe brug, de planstudie die in 2015 is afgerond? Of bent u voornemens om een nieuwe planstudie uit te voeren voor de komst van een nieuwe brug?

Vraag 8

Op welke wijze gaat u de omwonenden, gemeente en provincie betrekken bij de verdere besluitvormingsprocedure?


Indiener

Rutger Schonis (D66)


Gericht

Cora van Nieuwenhuizen-Wijbenga (VVD)


Access ( 10863 )

Publicatiedatum
5 September 2019
Gerelateerd

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

Het bericht ‘Omwonenden niet blij met gang van zaken rondom Paddepoelsterbrug’

De ontwikkelingen rondom het coronavirus

Het voornemen van de Staatssecretaris tot ondertekenen namens de Nederlandse regering van het Global Compact for Migration (“Marrakesh Immigratiepact”)

Het gebrek aan maatregelen tegen de gezondheidsrisico’s van de geitenhouderij

De aanhoudende klachten rond windturbines en de onduidelijkheid over de geldende regels, de inspraak en de participatie bij het voornemen tot plaatsing van windturbines

Het bericht ‘CBb ruimte voor positieve uitspraak knelgevallen klein’

Tienduizenden burgers die jaren last hadden van 'fraudevermoedens' van de Belastingdienst

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl