Tweedemonitor / Kamervraag / Nederlandse betrokkenheid bij een cyberaanval tegen Iran



Nederlandse betrokkenheid bij een cyberaanval tegen Iran

Keywords:
Zaaknummer: 2019Z16374

Vragen van het lid Karabulut (SP) aan de Ministers van Buitenlandse Zaken en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over Nederlandse betrokkenheid bij een cyberaanval tegen Iran (ingezonden 4 september 2019).

Vraag 1

Bent u bekend met de onthullingen over Nederlandse betrokkenheid bij een cyberaanval op Iran, de zogenaamde Stuxnet aanval?1 Kunt u toelichten hoe deze betrokkenheid er precies uitzag? Zo nee, waarom niet?

Vraag 2

Kunt u toelichten hoe de besluitvorming is verlopen die heeft geleid tot de Nederlandse betrokkenheid bij deze cyberaanval? Wanneer werd precies waartoe besloten?

Vraag 3

Is de Nederlandse betrokkenheid op enig moment gemeld aan de Tweede Kamer? Zo ja, wanneer en hoe is dat gebeurd? Zo nee, waarom niet?

Vraag 4

Waarom heeft Nederland de VS en Israël bij deze cyberaanval op Iran geholpen?

Vraag 5

Kunt u een overzicht geven van de mate van controle van het Internationaal Atoomenergie Agentschap (IAEA) op het nucleaire programma van Iran ten tijde van de cyberaanval in 2007? Stond de faciliteit in Natanz, waar de aanval op is uitgevoerd, toen onder controle van de IAEA?

Vraag 6

Hoe verhoudt de Stuxnet aanval zich tot het internationaal recht? Klopt het dat deze cyberaanval waarschijnlijk haaks staat op de regels zoals vastgelegd in het zogenaamde Tallinn Manual, zoals de opstellers van dit handboek hebben geconstateerd?2 Kunt u uw antwoord toelichten?

Vraag 7

Is (intern) juridisch advies aangevraagd vanwege deze cyberaanval op Iran? Zo nee, waarom niet? Zo ja, bent u bereid dit met de Kamer te delen?

Vraag 8

Klopt het dat de Stuxnet aanval ook in landen buiten Iran veel schade heeft aangericht? Kan daarvan een beeld geschetst worden?

Vraag 9

Hoe heeft Iran gereageerd op deze cyberaanval en op het bekend worden dat Nederland erbij betrokken was?

Vraag 10

Bent u het ermee eens dat de Stuxnet aanval door andere landen is opgevat als een soort vrijbrief om zelf ook cyberaanvallen uit te voeren?3 Kunt u uw antwoord toelichten?


X Noot
1

AIVD speelde cruciale rol bij sabotage kernprogramma Iran, https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/aivd-speelde-cruciale-rol-bij-sabotage-kernprogramma-iran~ba24df9f, 2 september 2019 & Revealed: How a secret Dutch mole aided the U.S.-Israeli Stuxnet cyberattack on Iran, https://news.yahoo.com/revealed-how-a-secret-dutch-mole-aided-the-us-israeli-stuxnet-cyber-attack-on-iran-160026018.html?guccounter=1, 2 september 2019.

X Noot
2

U.S.-Israeli cyberattack on Iran was «act of force,» NATO study found, https://www.washingtontimes.com/news/2013/mar/24/us-israeli-cyberattack-on-iran-was-act-of-force-na/, 24 maart 2013.

X Noot
3

«Nederland hielp bij hackaanval op Iraans atoomprogramma», https://nos.nl/artikel/2300067-nederland-hielp-bij-hackaanval-op-iraans-atoomprogramma.html, 2 september 2019.


Gerelateerd

Nederlandse betrokkenheid bij een cyberaanval tegen Iran

Het bericht ‘Cyberaanval Universiteit Maastricht duurt mogelijk tot na de kerstvakantie’

De gevolgen van recente ontwikkelingen in de verhouding tussen Nederland en Iran voor het Nederlandse asielbeleid ten aanzien van Iran

Het bericht ‘MCL legt dataverkeer stil na cyberaanval’

Maatregelen tegen Amerikaanse sancties tegen Iran

De lancering van een militaire satelliet door Iran

De op Saoedi-Arabië afgevuurde raketten ‘Made in Iran’

De inbeslagname van een vrachtschip door zowel Groot-Brittannië als Iran

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl