Tweedemonitor / Kamervraag / Oefenvluchten van Defensie boven het Waddengebied zonder hiervoor via een natuurvergunning afspraken te hebben gemaaktOefenvluchten van Defensie boven het Waddengebied zonder hiervoor via een natuurvergunning afspraken te hebben gemaakt

Keywords:
Zaaknummer: 2019Z16369

Vragen van het lid Futselaar (SP) aan de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over oefenvluchten van Defensie boven het Waddengebied zonder hiervoor via een natuurvergunning afspraken te hebben gemaakt (ingezonden 4 september 2019).

Vraag 1

Bent u bekend met de door Defensie gehouden oefenvluchten boven het Waddengebied?1

Vraag 2

Kunt u aangeven hoe het kan dat de verstoringen de afgelopen tijd met 350% zijn toegenomen?2

Vraag 3

Kunt u aangeven of sprake is van een natuurvergunning? Zo ja, op welke wijze is de bescherming van de natuur in deze vergunning geregeld?

Vraag 4

Kunt u aangeven of er via deze vergunning afspraken worden gemaakt met de natuurbeschermende en natuurbeherende organisaties in dit gebied?

Vraag 5

Kunt u aangeven waarom deze kwestie, waarop toenmalig SP-Kamerlid Krista van Velzen al in 2008 de toezegging kreeg dat Defensie zich zou gaan houden aan de regels met betrekking tot natuurgebieden, nog steeds niet is geregeld?3

Vraag 6

Bent u bereid om in overleg met de Minister van Defensie ervoor te zorgen dat deze kwestie wordt opgelost en er via een natuurvergunning een adequate bescherming komt van de betreffende natuurgebieden?

Vraag 7

Bent u bereid om hierbij ook de natuurbeschermende organisaties te betrekken?

Toelichting:

Deze vragen dienen ter aanvulling op eerdere vragen terzake van het lid Wassenberg (PvdD), ingezonden 4 september 2019 (vraagnummer 2019Z16368).


X Noot
1

Leeuwarder Courant, 31 augustus 2019, «Botsende belangen boven het wad» (https://www.lc.nl/friesland/Botsende-belangen-boven-het-beschermde-wad)

X Noot
2

Leeuwarder Courant, 31 augustus 2019, «Botsende belangen boven het wad» (https://www.lc.nl/friesland/Botsende-belangen-boven-het-beschermde-wad)

X Noot
3

Leeuwarder Courant, 31 augustus 2019, «Botsende belangen boven het wad» (https://www.lc.nl/friesland/Botsende-belangen-boven-het-beschermde-wad)


Gerelateerd

Oefenvluchten van Defensie boven het Waddengebied zonder hiervoor via een natuurvergunning afspraken te hebben gemaakt

Het bericht dat straaljagers van Defensie zonder vergunning boven het Wad vliegen

Het bericht ‘Schiphol is niet de enige: ook 5 andere Nederlandse vliegvelden missen natuurvergunning’

Het kabinetsbeleid ten aanzien van de defensie-industrie

De berichten ‘Zelfs grote bedrijven hebben geen natuurvergunning, dus weten we niet hoeveel stikstof in de natuur terechtkomt’ en ‘Uitstoot van Gelderse bedrijven onbekend’

Het bericht ‘Omdat duizenden bedrijven geen natuurvergunning hebben weten we niet hoeveel stikstof de industrie uitstoot’

Mijnbouwactiviteiten in het waddengebied

Het bericht dat 600 miljoen euro uit het Waddenfonds is uitgegeven zonder dat de natuur erop vooruit is gegaan

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl