Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht ‘Supersnelle elektrische fietsen winnen snel aan populariteit’Het bericht ‘Supersnelle elektrische fietsen winnen snel aan populariteit’

Keywords:
Zaaknummer: 2019Z16152

Vragen van het lid Schonis (D66) aan de Minister en Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat over het bericht «Supersnelle elektrische fietsen winnen snel aan populariteit» (ingezonden 30 augustus 2019).

Vraag 1

Bent u bekend met het bericht «Supersnelle elektrische fietsen winnen snel aan populariteit»?1

Vraag 2

Hoeveel verkeersongelukken zijn er bekend met de speedpedelec in het verkeer afgelopen jaren (2017–2018)?

Vraag 3

Wat is de verwachte ontwikkeling in aantal speedpedelec-rijders voor de komende vijf jaren?

Vraag 4

Verwacht u een stijging in het aantal verkochte speedpedelecs in 2020 door de verlaagde bijtelling voor de zakelijke fiets? Zo nee, waarom niet? Zo ja, hoe groot zal deze verwachte stijging zijn?

Vraag 5

Hoe beoordeelt u de veiligheid voor weggebruikers bij een ontstane snelheidsverschil tussen verschillende voertuigen op het fietspad en, daar waar dat aan de orde is, ook op de rijbaan?

Vraag 6

Kunt u een toelichting geven waarom ervoor gekozen is om dezelfde regels te laten gelden voor de speedpedelec als voor de bromfiets?

Vraag 7

Heeft u een aparte categorie voor de speedpedelec overwogen? Zo, nee waarom niet?

Vraag 8

Bent u bereid in gesprek te gaan met belangenorganisaties zoals de ANWB en de Fietsersbond over de positie van de speedpedelec op de openbare weg? Zo nee, waarom niet? Zo ja, bent u bereid de Kamer te informeren over de uitkomsten van dit gesprek?


Gerelateerd

Het bericht ‘Supersnelle elektrische fietsen winnen snel aan populariteit’

Het opvoeren van elektrische fietsen

Het brandveiligheidsrisico van elektrische auto’s

Het Revnext-model voor de stimulering van elektrische auto's, de merkwaardige aanbesteding, de uitkomsten van dit model en het feit dat TNO de staatssecretaris weerspreekt

Het bericht ‘Subsidieregeling Elektrische Personenauto’s Particulieren’

De kosten van stimulering van elektrische auto’s en de totaal onderschatte vooruitgang in batterij technologie

De belastingsubsidies op elektrische auto’s, de modellen die aangepast lijken te zijn (en geen rekening meer houden met de CO2-uitstoot die gepaard gaat met het opwekken van de elektriciteit voor elektrische auto’s) en een internationale vergelijking

Het bericht ‘Supersnelle politie-Audi’s staan stil’

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl