Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht dat door het anti-abortusbeleid van president Trump het aantal abortussen in ontwikkelingslanden toeneemtHet bericht dat door het anti-abortusbeleid van president Trump het aantal abortussen in ontwikkelingslanden toeneemt

Keywords:
Zaaknummer: 2019Z16150

Vragen van het lid Bouali (D66) aan de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over het bericht dat door het anti-abortusbeleid van president Trump het aantal abortussen in ontwikkelingslanden toeneemt (ingezonden 30 augustus 2019).

Vraag 1

Kent u het bericht «Meer abortussen in ontwikkelingslanden door anti-abortusbeleid in de VS»?1

Vraag 2

In hoeverre is onder de regering-Trump Amerikaanse steun aan organisaties in ontwikkelingslanden die vrouwen ondersteunen bij abortus, voorzien in zaken als vaccinaties, hiv-behandeling en kankeronderzoek, afgenomen? Kunt u de effecten hiervan schetsen?

Vraag 3

Deelt u de mening dat steun op het gebied van seksuele en reproductieve gezondheid en rechten (SRGR) in dergelijke landen essentieel is voor de ontwikkeling en emancipatie van vrouwen en meisjes en dat dit doorwerkt in de algehele economische ontwikkeling van deze landen?

Vraag 4

Welke mogelijkheden ziet u om, zowel vanuit Nederland als vanuit de Europese Unie, de tekorten als gevolg van het anti-abortusbeleid van president Trump op te vangen en zo de schadelijke effecten voor het belangrijke werk dat deze organisaties verrichten, zoveel mogelijk te beperken?

Vraag 5

Op welke termijn kunt u, zowel vanuit Nederland als vanuit de EU, mogelijke extra inspanningen plegen?


Gerelateerd

Het bericht dat door het anti-abortusbeleid van president Trump het aantal abortussen in ontwikkelingslanden toeneemt

Het bericht dat Minister-President Rutte volgende week voor de tweede maal President Trump bezoekt

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

De impact van belastingverdragen

Het bericht 'Supermarkten doen te weinig tegen uitbuiting van boeren in ontwikkelingslanden'

De impact van coronavirus (COVID-19) op de internationale ontwikkelingssamenwerking

Mogelijk nog grotere fraude bij CASA klinieken

Het bericht ‘Trump administration wants to remove 'gender' from UN human rights documents’.

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl