Tweedemonitor / Kamervraag / De onrust onder bezorgers van Deliveroo na een tariefwijzigingDe onrust onder bezorgers van Deliveroo na een tariefwijziging

Keywords:
Zaaknummer: 2019Z16090

2019Z16090

Vragen van het lid Palland (CDA) aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de onrust onder bezorgers van Deliveroo na een tariefwijziging (ingezonden 28 augustus 2019)


1.
Bent u bekend met het bericht 'FNV: grote onrust onder bezorgers Deliveroo om tariefwijziging'? 1)


2.
Wat vindt u van het besluit van maaltijdbezorger Deliveroo om per direct de tarieven te wijzigen, waardoor voor maaltijdbezorgers de beloning per rit lager kan uitvallen?


3.
Begrijpt u de onrust die onder maaltijdbezorgers is ontstaan? Deelt u hun zorgen en bent u hierover met hen in gesprek?

4.
Hoe kijkt u aan tegen het nieuwe rit- en beloningssysteem dat aan de tariefwijziging ten grondslag ligt? Komt dit volgens u op een goed moment, nu nieuwe zzp-wetgeving in voorbereiding is?


5.
Wat vindt u van de uitspraak van Deliveroo dat het zijn maaltijdbezorgers een tarief van gemiddeld tussen de 11 en 13 euro per uur wil bieden, terwijl u zelf een minimumtarief van 16 euro per uur als norm wilt stellen?


6.
Hoe groot acht u de kans dat andere bedrijven, die op vergelijkbare wijze gebruik maken van de diensten van zelfstandigen, het voorbeeld van Deliveroo zullen volgen en hun tarieven, of andere arbeidsvoorwaarden, gaan aanpassen?


7.
Hoe kwalificeert u de wijze van werken van Deliveroo binnen de nieuwe zzp-maatregelen die u recent hebt aangekondigd? Past deze werkwijze daar in uw ogen in?

1) NOS.nl, 27 augustus 2019 ( https://nos.nl/artikel/2299200-fnv-grote-onrust-onder-bezorgers-deliveroo-om-tariefwijziging.html )


Indiener

Hilde Palland-Mulder (CDA)


Gericht

Wouter Koolmees (D66)


Access ( 10692 )

Publicatiedatum
28 Augustus 2019
Gerelateerd

De onrust onder bezorgers van Deliveroo na een tariefwijziging

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

Het voornemen van de Staatssecretaris tot ondertekenen namens de Nederlandse regering van het Global Compact for Migration (“Marrakesh Immigratiepact”)

De ontwikkelingen rondom het coronavirus

Tienduizenden burgers die jaren last hadden van 'fraudevermoedens' van de Belastingdienst

Het bericht dat oud-minister Opstelten het ‘minder Marokkanen-proces’ zou hebben beïnvloed

De gang van zaken rond het naar buiten brengen van het besluit over de opening van kinderopvang en basisscholen

Antwoord op vragen van het lid Van Eijs over de uitzending van Tegenlicht omtrent Ruimtepuinruimer

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl