Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht dat veel numerus fixus opleidingen helemaal niet vol zittenHet bericht dat veel numerus fixus opleidingen helemaal niet vol zitten

Keywords:
Zaaknummer: 2019Z15998

Vragen van het lid Futselaar (SP) aan de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het bericht dat veel numerus fixus-opleidingen helemaal niet vol zitten (ingezonden 26 augustus 2019).

Vraag 1

Wat is uw reactie op het artikel «Veel numerus fixus-opleidingen zitten helemaal niet vol»?1

Vraag 2

Bent u het met de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) eens dat de numerus fixus wordt misbruikt om studenten binnen te halen die nominaal afstuderen en dat van een capaciteitsprobleem minder sprake lijkt te zijn?

Vraag 3

In hoeverre kan er gesproken worden over opleidingen die onterecht een numerus fixus hanteren? Welke stappen gaat u hiertegen ondernemen? In hoeverre verwacht u dat de Wet Taal en toegankelijkheid dit probleem geheel gaat ondervangen?

Vraag 4

Deelt u de mening dat studenten hierdoor in hun keuzevrijheid geraakt worden, terwijl dat helemaal niet nodig is?

Vraag 5

In hoeverre is er sprake van een vergelijkbare situatie bij de hogescholen? Kunt u een overzicht geven, vergelijkbaar met hetgeen de NOS heeft gemaakt voor wat betreft hbo-opleidingen?


Gerelateerd

Het bericht dat veel numerus fixus opleidingen helemaal niet vol zitten

Overhaaste studiekeuze in het mbo door numerus fixus

Het bericht ‘Te snelle keus mbo dreigt door beperkte plekken’

De numerus fixus in (tand)artsenopleidingen

Het bericht dat er een studentenstop is aan de verpleegkunde opleidingen

Het bericht ‘Vicieuze cirkel: groot tekort aan verpleegkundigen, maar de opleidingen hanteren studentenstops omdat er geen stageplaatsen zijn’

Het artikel ’Elektriciteitsnet op steeds meer plekken vol’

De berichten dat in hbo en mbo de ICT-opleidingen verouderd en ondermaats zijn

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl