Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht dat Arriva haar personeel afvalt als zij het boerkaverbod in de bus handhavenHet bericht dat Arriva haar personeel afvalt als zij het boerkaverbod in de bus handhaven

Keywords:
Zaaknummer: 2019Z15954

2019Z15954


Vragen van de leden Van Aalst, De Graaf en Wilders (allen PVV) aan de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Justitie en Veiligheid en de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat over het bericht dat Arriva haar personeel afvalt als zij het boerkaverbod in de bus handhaven. (ingezonden 23 augustus 2019)

1. Kent u het bericht dat de buschauffeur die het boerkaverbod in zijn bus handhaafde door Arriva publiekelijk is afgevallen? 1)

2. Deelt u de mening dat deze buschauffeur geen terechtwijzing verdient, maar juist een dik compliment?

3. Deelt u de mening dat het boerkaverbod ook gewoon in het openbaar vervoer moet worden gehandhaafd?

4. Bent u bereid op te treden tegen vervoersbedrijven die weigeren het boerkaverbod te handhaven en desnoods hun concessies in te trekken?

Toelichting:

Deze vragen dienen ter aanvulling op eerdere vragen terzake van de leden De Pater-Postma en Van der Molen (beiden CDA), ingezonden 22 augustus 2019 (vraagnummer 2019Z15905), van de leden Wiersma, Laan-Geselschap, Ziengs en Nijkerken-De Haan (allen CDA), ingezonden 22 augustus 2019 (vraagnummer 2019Z15911) en van het lid Bisschop (SGP), ingezonden 22 augustus 2019 (vraagnummer 2019Z15913).

1) ‘Buschauffeur weigert verder te rijden met vrouw met nikab‘, NOS.nl, 20 augustus 2019 ( https://nos.nl/artikel/2298270-buschauffeur-weigert-verder-te-rijden-met-vrouw-met-nikab.html )


Gerelateerd

Het bericht dat Arriva haar personeel afvalt als zij het boerkaverbod in de bus handhaven

Het bericht dat oud-minister Opstelten het ‘minder Marokkanen-proces heeft beïnvloed’

Het niet handhaven van het boerkaverbod in het openbaar vervoer

De berichtgeving over gezichtsbedekkende kleding in het openbaar vervoer

De berichten ‘Verkeerde afslag politie’ en ‘Ov-bedrijven gaan boerkaverbod niet handhaven: Nieuwe wet voor ons niet werkbaar’

Het Belgisch spoorbedrijf Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) dat de concurrentie aangaat met de Drielandentrein

Het bericht dat oud-minister Opstelten het minder Marokkanen-proces heeft beïnvloed

De beantwoording van vragen over het bericht dat oud-minister Opstelten het minder Marokkanen-proces heeft beïnvloed

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl