Tweedemonitor / Kamervraag / Een aanval op de democratie in TurkijeEen aanval op de democratie in Turkije

Keywords:
Zaaknummer: 2019Z15953

2019Z15953

Vragen van de leden Karabulut (SP), Voordewind (ChristenUnie), Van der Staaij (SGP), Van Ojik (GroenLinks), Ploumen (PvdA), Sjoerdsma (D66), Van Raan (PvdD) aan de Minister van Buitenlandse Zaken over een aanval op de democratie in Turkije (ingezonden 23 augustus 2019)

1

Is het u bekend dat Turkije opnieuw democratisch gekozen burgemeesters in het zuidoosten van Turkije heeft opgepakt en loyale bestuurders heeft aangesteld? 1)

2

Kunt u bevestigen dat Turkije sinds 2016 zo’n honderd burgemeesters van de Democratische Partij van de Volkeren (HDP) uit hun functie heeft gezet en vervangen door zogenaamde toezichthouders? Zo nee, wat zijn dan de feiten?

3

Deelt u het oordeel van Human Rights Watch hierover, namelijk dat het oppakken van volksvertegenwoordigers een keiharde aanval op de democratie is en hiermee allerlei (politieke) rechten worden geschonden? Zo nee, waarom niet? 2)

4

Bent u bereid de arrestatie van de gekozen volksvertegenwoordigers in heldere woorden te veroordelen? Zo nee, waarom niet? Bent u daarnaast bereid in EU-verband aan te dringen op een stevige veroordeling?

5

Hoe spannen Nederland en de EU zich in om het respect voor democratische beginselen in Turkije te herstellen?

6

Welke gevolgen moet dit antidemocratische Turkse optreden hebben voor de relatie tussen Nederland/de EU en Turkije?

1) ‘Drie Koerdische burgemeesters afgezet en ruim 400 arrestaties in Turkije’, NRC.nl, 19 augustus 2019 ( https://www.nrc.nl/nieuws/2019/08/19/drie-koerdische-burgemeesters-afgezet-en-ruim-400-arrestaties-in-turkije-a397046)

2) ‘Turkey: 3 Kurdish Mayors Removed from Office’, Human Rights Watch, 20 augustus 2019 ( https://www.hrw.org/news/2019/08/20/turkey-3-kurdish-mayors-removed-office )


Gerelateerd

Het voornemen van de Staatssecretaris tot ondertekenen namens de Nederlandse regering van het Global Compact for Migration (“Marrakesh Immigratiepact”)

Een aanval op de democratie in Turkije

Het bericht dat oud-minister Opstelten het ‘minder Marokkanen-proces’ zou hebben beïnvloed

Antwoord op vragen van het lid Van Eijs over de uitzending van Tegenlicht omtrent Ruimtepuinruimer

Het doordrukken van groei op Schiphol terwijl krimp nodig is om binnen de grenzen van klimaat, leefomgeving en veiligheid van mens en dier te blijven.

De arresten van het Hof van Justitie

Antwoord op vragen van het lid De Groot over het bericht 'Boetes voor verstoren natuur op Waddenzee worden niet meer uitgedeeld'

Het bericht dat oud-minister Opstelten het ‘minder Marokkanen-proces heeft beïnvloed’

© 2017-2019 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl