Het lekken van de plannen voor Prinsjesdag

Vragen van het lid Van Raak (SP) aan de Minister-President over het lekken van de plannen voor Prinsjesdag (ingezonden 22 augustus 2019).

Vraag 1

Waarom heeft het kabinet een plan voor Prinsjesdag vooraf gelekt naar de krant? 1

Vraag 2

Herinnert u zich nog uw uitspraak dat de voorstellen tot Prinsjesdag geheim moeten blijven uit respect voor de Koning?

Vraag 3

Deelt u de mening dat wél informeren van de krant, maar níet informeren van de Kamer getuigt van gebrek aan respect voor de Tweede Kamer?

Vraag 4

Waarom toont u zo weinig respect voor de Koning en voor de Kamer?

Vraag 5

Bent u bereid dit plan voor Prinsjesdag, dat blijkbaar naar de krant kan worden gestuurd, ook naar de Kamer te sturen?

Indiener(s)