Tweedemonitor / Kamervraag / De berichtgeving over gezichtsbedekkende kleding in het openbaar vervoerDe berichtgeving over gezichtsbedekkende kleding in het openbaar vervoer

Keywords:
Zaaknummer: 2019Z15911

Vragen van de leden Wiersma, Laan-Geselschap, Ziengs en Nijkerken-de Haan (allen VVD) aan de Ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat naar aanleiding van de berichtgeving over gezichtsbedekkende kleding in het openbaar vervoer (ingezonden 22 augustus 2019).

Vraag 1

Kent u de berichten Nikabdiscussie: «Chauffeurs Arriva in gewetensnood, «Buschauffeur weigert verder te rijden met vrouw met nikab»» en «Nikabdraagster komt zelfde buschauffeur opnieuw tegen: Belde weer de politie»?1 2 3

Vraag 2

Steunt u de chauffeur in zijn stelling dat het volstrekt normaal is dat hij wil kunnen zien wie hij in zijn bus vervoert?

Vraag 3

Deelt u de mening dat de chauffeur in kwestie conform de wet heeft gehandeld en daarvoor ondersteuning verdient van zijn werkgever?

Vraag 4

Hoe beoordeelt u de stelling van de ov-bedrijven dat deze chauffeur in strijd handelt met de richtlijn van ov-bedrijven in relatie tot de nieuwe wettelijke norm die gezichtsbedekkende kleding in onder meer het OV verbiedt?

Vraag 5

Hoe beoordeelt u nu de uitvoering van de wet in het OV, maar ook in een aantal ziekenhuizen dat heeft aangegeven de nieuwe norm niet te zullen hanteren?

Vraag 6

Deelt u de mening dat juist op deze plekken elkaar met open vizier kunnen herkennen en aanspreken essentiële voorwaarden zijn voor onze vrije en veilige samenleving?

Vraag 7

Bent u het ermee eens dat er op geen enkele manier misverstand mag ontstaan over de nieuwe norm, namelijk: het dragen van gezichtsbedekkende kleding is verboden in overheidsgebouwen, de zorg, het onderwijs en het OV?

Vraag 8

Deelt u de mening dat bij overtreding van het verbod op gezichtsbedekkende kleding iemand verzocht dient te worden de gezichtsbedekking af te doen, anders te vertrekken, dan wel de politie in te schakelen?

Vraag 9

Deelt u de mening dat wanneer een persoon de bus niet wenst te verlaten de wet duidelijk stelt dat er dan een boete moet staan op deze overtreding? Hoe kan het dan zijn dat bij een volgend incident, de volgende dag, met exact dezelfde persoon de politie niet heeft willen komen, laat staan een boete heeft uitgeschreven? Bent u het ermee eens dat dit niet acceptabel is?

Vraag 10

Welke acties heeft u de afgelopen maanden, in de tijd dat de invoering steeds werd uitgesteld, genomen om duidelijkheid en concrete afspraken te maken met de OV-bedrijven, maar ook met ziekenhuizen, het onderwijs en andere overheidsorganisaties? Hoe beoordeelt u de uitvoering van deze afspraken nu?

Vraag 11

Deelt u de mening dat we er alles aan moeten doen om al die professionals in scholen, ziekenhuizen, het OV en overheidsgebouwen te ondersteunen en te helpen om stevig de nieuwe norm te kunnen en durven toepassen?

Vraag 12

Welke stappen gaat u komende weken ondernemen om helderheid en duidelijk te scheppen en afspraken te maken met bijvoorbeeld de politie bij de ondersteuning van de uitvoering van de wet? Bent u in dat licht bereid het eerder verstuurde protocol te verduidelijken en zo samen met de verschillende uitvoerders zowel de handhaving te borgen als professionals optimaal daarin te ondersteunen?

Toelichting:

Deze vragen dienen ter aanvulling op eerdere vragen terzake van de leden De Pater-Postma en Van der Molen (beiden CDA), ingezonden 22 augustus 2019 (vraagnummer 2019Z15905).


X Noot
1

«Nikabdiscussie: «Chauffeurs Arriva in gewetensnood»», De Limburger, 21 augustus 2019 (https://www.limburger.nl/cnt/dmf20190821_00119304/nikabdiscussie-chauffeurs-arriva-in-gewetensnood)

X Noot
2

«Buschauffeur weigert verder te rijden met vrouw met nikab», NOS.nl, 20 augustus 2019 (https://nos.nl/artikel/2298270-buschauffeur-weigert-verder-te-rijden-met-vrouw-met-nikab.html)

X Noot
3

«Nikabdraagster komt zelfde buschauffeur opnieuw tegen: «Belde weer de politie»», Hart van Nederland, 21 augustus 2019 (https://www.hartvannederland.nl/nieuws/2019/nikabdraagster-treft-zelfde-buschauffeur/)


Gerelateerd

De berichten ‘Verkeerde afslag politie’ en ‘Ov-bedrijven gaan boerkaverbod niet handhaven: Nieuwe wet voor ons niet werkbaar’

De berichtgeving over gezichtsbedekkende kleding in het openbaar vervoer

Het gebruik van een levende haan tijdens Kallemooi.

Het niet handhaven van het verbod op gezichtsbedekkende kleding in het openbaar vervoer

Het niet handhaven van het boerkaverbod in het openbaar vervoer

De moeizame recycling van textiel vanwege de slechte kwaliteit

Het invoeren van een draagplicht voor niet-functionele mondmaskers in het openbaar vervoer

Het mogelijk maken van het enkelvoudig in- en uitchecken.

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl