Tweedemonitor / Kamervraag / De noodsituatie in de psychiatrische zorgDe noodsituatie in de psychiatrische zorg

Keywords:
Zaaknummer: 2019Z15910

Vragen van het lid Hijink (SP) aan de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de noodsituatie in de psychiatrische zorg (ingezonden 22 augustus 2019).

Vraag 1

Hoe oordeelt u over de berichten van medewerkers van zorginstelling GGNet die de noodklok luiden over onvoldoende opvang voor mensen in acute psychische nood?1

Vraag 2

In hoeverre is er sprake van een gebrek aan opvangbedden bij GGNet en in de overige geestelijke gezondheidszorg (ggz)? Kunt u dit laten uitzoeken?

Vraag 3

Vindt u het acceptabel dat het vaak maanden duurt voordat mensen een intake krijgen voor behandeling van hun psychiatrische problemen? Kunt u uw antwoord toelichten?

Vraag 4

Hoe staat het met de zorgplicht van zorgverzekeraars? Hebben zij voldoende bedden ingekocht om mensen op te kunnen laten nemen?

Vraag 5

Wat gaat u doen om de noodsituatie binnen GGNet en andere instellingen aan te pakken? Kunt u uw antwoord toelichten?

Vraag 6

Bent u het eens met zorgprofessionals die aangeven dat het zorgstelsel de oorzaak van het probleem is en dat de politiek met oplossingen moet gaan komen? Zo nee, waarom niet?


X Noot
1

De Gelderlander, «Medewerkers GGNet: «Noodsituatie in de psychiatrische zorg», 21 augustus 2019. (https://www.gelderlander.nl/doetinchem/medewerkers-ggnet-noodsituatie-in-de-psychiatrische-zorg~ab98782f/)


Indiener

Maarten Hijink (SP)


Gericht

Paul Blokhuis (CU)


descriptionAccess ( 10600 )

Publicatiedatum
23 Augustus 2019Gerelateerd

De noodsituatie in de psychiatrische zorg

Medische zorg in penitentiaire inrichtingen, detentiecentra en forensisch psychiatrische centra

Het bericht ‘Bij ggz-patiënten klopt de diagnose vaak niet (meer)’

Het bericht ‘Altrecht schrapt therapie voor zware psychiatrische aandoening: Charlotte (26) moet nu wéér wachten’

Het bericht ‘Zevende rechtszaak van Stichting GGZ Momentum tegen verzekeraar om vrije artsenkeuze: Achmea schendt artikel 13 Zorgverzekeringswet’

De berichten ‘Expertisecentrum kreeg vorig jaar recordaantal euthanasieverzoeken’ en ‘Jongeren die in 2017 zelfmoord pleegden vaak verstrikt in web van zorg’

De toename van psychiatrische problematiek in de jeugdzorg

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl