Tweedemonitor / Kamervraag / De inbeslagname van een vrachtschip door zowel Groot-Brittannië als IranDe inbeslagname van een vrachtschip door zowel Groot-Brittannië als Iran

Keywords:
Zaaknummer: 2019Z15884

Vragen van het lid Karabulut (SP) aan de Minister van Buitenlandse Zaken over de inbeslagname van een vrachtschip door zowel Groot-Brittannië als Iran (ingezonden 21 augustus 2019).

Vraag 1

Herinnert u zich de eerdere schriftelijke vragen over de in beslagname van een vrachtschip door zowel Groot-Brittannië als Iran?1

Vraag 2

Deelt u de mening dat de beantwoording te wensen overlaat? Bent u bereid om onderstaande nadere vragen te beantwoorden?

Vraag 3

Kunt u bevestigen dat het vrachtschip Grace I zich op het moment van inbeslagname door het Verenigd Koninkrijk bevond in de territoriale zee van Gibraltar? Zo ja, waaruit blijkt dat?

Vraag 4

Wat is volgens u de reden dat de Grace I op het moment van inbeslagname volgens de Britten geen vlag voerde op basis waarvan het volgens de Britten geen recht zou hebben op onschuldige doorvaart?

Vraag 5

Kunt u bevestigen dat bij aanvang van de zeereis in mei van dit jaar de Grace I met de Panamese vlag voer? Kunt u bevestigen dat de Panamese autoriteiten na Amerikaanse druk hun autorisatie hebben ingetrokken? Zo nee, wat zijn de feiten?

Vraag 6

Is de inbeslagname van de Grace I in strijd met het VN-zeerechtverdrag? Kunt u uw antwoord toelichten? Heeft u hierover juridisch advies ingewonnen? Zo nee, bent u bereid dat alsnog te doen?

Vraag 7

Heeft u kennisgenomen van het besluit van Gibraltar om de Grace I te laten gaan?

Vraag 8

Klopt het dat de Grace I, omgedoopt tot The Adrian Darya 1, onder Iraanse vlag richting Griekenland vaart? Wat is uw opvatting hierover?

Vraag 9

Bent u op de hoogte van de eis van de Verenigde Staten dat geen enkel land dit schip zou moeten toelaten tot hun haven, omdat dit zou bijdragen aan de financiering van terrorisme? Wat is uw oordeel hierover?2

Vraag 10

Deelt u de mening dat de Amerikaanse sancties geen extraterritoriale werking hebben, de Iraanse bevolking hard treffen en het internationaal recht leidend zou moeten zijn?

Vraag 11

Heeft het Verenigd Koninkrijk in het contact met Nederland over een Brits voornemen voor een Europees-geleid maritiem veiligheidsinitiatief in de Golfregio een concreet verzoek aan Nederland gedaan om hieraan bij te dragen? Zo ja, wanneer is dit contact geweest?

Vraag 12

Kunt u bevestigen dat het Verenigd Koninkrijk deze wens inmiddels heeft ingetrokken, omdat de Britse regering voornemens is deel te nemen aan de Amerikaanse missie in de Golfregio? Zo ja, wanneer en op welke wijze heeft dit bericht u bereikt?3

Vraag 13

Deelt u de mening dat Nederland, in navolging van Duitsland en Frankrijk, het Amerikaans verzoek voor het leveren van oorlogsschepen in de Golfregio voor druk op Iran zou moeten weigeren?

Vraag 14

Deelt u de mening dat Nederland niet mee moet doen aan een (economische) oorlog tegen Iran? Heeft u ook de indruk dat de Verenigde Staten tamelijk alleen staat met zijn beleid van «maximale druk» richting Iran?

Vraag 15

Kunt u bevestigen dat tijdens de informele Raad Buitenlandse Zaken die volgende week in Helsinki plaatsvindt, gesproken zal worden over een mogelijk Europees geleide missie in de Golfregio? Wat is de inzet van de Nederlandse regering?

Vraag 16

Deelt u de mening dat niet een militaire, maar politieke oplossing gezocht moet worden voor de-escalatie, het voorkomen van een oorlog en terugkeer van de Verenigde Staten naar het nucleaire akkoord (de Joint Comprehensive Plan of Action) met Iran?4

Vraag 17

Zou u deze vragen zeer spoedig kunnen beantwoorden?


X Noot
1

Antwoord op vragen van het lid Karabulut over de in beslagname van een vrachtschip door zowel Groot-Brittannië als Iran, 16 augustus 2019 (documentnummer 2019D32694).

X Noot
2

«VS waarschuwt landen om Iraanse tanker Grace 1 niet toe te laten», Nos.nl, 20 augustus 2019 (https://nos.nl/artikel/2298234-vs-waarschuwt-landen-om-iraanse-tanker-grace-1-niet-toe-te-laten.html).

X Noot
3

«Verenigd Koninkrijk voegt zich bij Amerikaanse missie Straat van Hormuz», Nos.nl, 5 augustus 2019 (https://nos.nl/artikel/2296461-verenigd-koninkrijk-voegt-zich-bij-amerikaanse-missie-straat-van-hormuz.html).

X Noot
4

«Merkel: European mission in Strait of Hormuz likely to be discussed in Finland», Reuters, 14 augustus 2019 (https://uk.reuters.com/article/uk-mideast-iran-germany-merkel/merkel-european-mission-in-strait-of-hormuz-likely-to-be-discussed-in-finland-idUKKCN1V41C1).


Gerelateerd

De inbeslagname van een vrachtschip door zowel Groot-Brittannië als Iran

De in beslagname van een vrachtschip door zowel Groot-Brittannië als Iran

Nederlandse betrokkenheid bij een cyberaanval tegen Iran

Illegale wapenleveranties Iran en het instellen van sancties

De gevolgen van recente ontwikkelingen in de verhouding tussen Nederland en Iran voor het Nederlandse asielbeleid ten aanzien van Iran

Maatregelen tegen Amerikaanse sancties tegen Iran

De op Saoedi-Arabië afgevuurde raketten ‘Made in Iran’

De lancering van een militaire satelliet door Iran

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl