Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht ‘Afschieten honderden damherten op Haringvreter had voorkomen kunnen worden’Het bericht ‘Afschieten honderden damherten op Haringvreter had voorkomen kunnen worden’

Keywords:
Zaaknummer: 2019Z15879

Vragen van de leden Weverling, Bosman en Van Gent (allen VVD) aan de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over het bericht «Afschieten honderden damherten op Haringvreter had voorkomen kunnen worden» (ingezonden 21 augustus 2019).

Vraag 1

Kent u het bericht «Afschieten honderden damherten op Haringvreter had voorkomen kunnen worden»?1

Vraag 2

Deelt u de mening dat incidentele afschot van dieren nodig is voor de instandhouding van een zo divers mogelijk natuurgebied?

Vraag 3

Kunt u bevestigen dat Staatsbosbeheer reeds in 2015 een vergunning had voor het afschieten van de jaarlijkse aanwas damherten op de Haringvreter?

Vraag 4

Kunt u aangeven welke onduidelijkheid er was over de noodzaak van een ontheffing? Zo nee, waarom niet?

Vraag 5

Kunt u bevestigen dat de te grote populatie damherten ervoor heeft gezorgd dat broedvogels van de Haringvreter zijn verjaagd? Zo ja, kunt u aangeven om wat voor vogels het gaat?

Vraag 6

Kunt u bevestigen dat de te grote populatie damherten ervoor heeft gezorgd dat zeldzame planten niet meer te vinden zijn? Zo ja, om welke planten gaat het en ligt het in de lijn der verwachting dat deze planten terugkeren op de Haringvreter of zijn deze voorgoed verdwenen?

Vraag 7

Kunt u aangeven waarom het niet mogelijk is de populatie in de periode oktober 2019-maart 2020 op peil te brengen en dat hiervoor mogelijk meerdere winters nodig zijn?

Vraag 8

Betekent dit tegelijkertijd, indien dit het geval is, dat er door de te grote populatie damherten meer schade aangebracht zal worden aan andere elementen van de natuur?

Vraag 9

Bent u voornemens situaties zoals die op de Haringvreter mee te nemen in de evaluatie van het faunabeheer, later dit jaar? Zo ja, op welke wijze? Zo nee, waarom niet?


Gerelateerd

Het bericht ‘Afschieten honderden damherten op Haringvreter had voorkomen kunnen worden’

Het bericht dat de provincie Drenthe toestemming heeft gegeven voor het afschieten van tientallen diersoorten op Groningen Airport Eelde

De berichten ‘Baas Hoge Veluwe wil wolven afschieten: 'Slechts ruimte voor handjevol'’ en ‘Directeur De Hoge Veluwe wil dat afschieten van wolf mogelijk wordt’

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

Het bericht dat Limburg heeft besloten wasberen te gaan schieten

De financiële toestand van GGZ-instelling Dokter Bosman

Het afschieten van jonge zwijntjes.

Het bericht ‘Heibel om afschieten honden op Bonaire’

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl