Tweedemonitor / Kamervraag / Het illegaal aanbieden van op Nederlanders gerichte online kansspelenHet illegaal aanbieden van op Nederlanders gerichte online kansspelen

Keywords:
Zaaknummer: 2019Z15850

Vragen van het lid Kuiken (PvdA) aan de Minister voor Rechtsbescherming over het illegaal aanbieden van op Nederlanders gerichte online kansspelen (ingezonden 20 augustus 2019).

Vraag 1

Kent u het bericht «Unibet krijgt boete van 470.000 euro voor aanbieden van online gokken» en herinnert u zich de motie Bouwmeester c.s. waarin de regering wordt verzocht te bewerkstelligen dat illegale aanbieders van kansspelen niet in aanmerking kunnen komen voor een vergunning om kansspelen via internet aan te bieden?1 2

Vraag 2

Deelt u de mening dat uit het oordeel van de Kansspelautoriteit (Ksa) blijkt dat er bedrijven zijn die illegaal gericht op de Nederlandse markt online kansspelen aanboden? Zo ja, waarom? Zo nee, waarom niet?

Vraag 3

Blijft u bij uw woorden uit uw brief aan de Eerste Kamer van 8 februari 2019: «illegale aanbieders die zich actief op de Nederlandse markt blijven richten en hier spelers werven, wil ik weren»? Zo ja, hoe kunt u hiervoor zorgen? Zo nee, waarom niet?3

Vraag 4

Deelt u de mening dat in het licht van het illegaal aanbieden van op de Nederlandse markt gerichte online kansspelen en uw in de vorige vraag genoemde Kamerbrief er reden is om twijfels te hebben bij de betrouwbaarheid van de in het bericht genoemde aanbieders van online kansspelen? Zo nee, waarom niet?

Vraag 5

Vanaf wanneer begint de aaneengesloten periode voorafgaand aan de vergunningaanvraag te lopen waarin de aanvrager van een online vergunning goed gedrag moet laten zien (de afkoelingsperiode)?

Vraag 6

Hoe lang voor het aanvragen van een vergunning moet een aanvrager tenminste goed gedrag laten zien om in aanmerking voor een vergunning te kunnen komen?

Vraag 7

Is het aanvragen van een vergunning op een moment in de periode waarin de aanvrager goed gedrag moet laten zien, niet mogelijk dan wel tenminste veel minder kansrijk? Zo ja, waarom? Zo nee, waarom niet en wat is dan het nut van die afkoelingsperiode?

Vraag 8

Kunt u bovenstaande vragen afzonderlijk beantwoorden?


Gerelateerd

Het illegaal aanbieden van op Nederlanders gerichte online kansspelen

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

De reclameactiviteiten van Toto

De gang van zaken rond het naar buiten brengen van het besluit over de opening van kinderopvang en basisscholen

Het voornemen van de Staatssecretaris tot ondertekenen namens de Nederlandse regering van het Global Compact for Migration (“Marrakesh Immigratiepact”)

Het bericht dat journalisten stiekem konden meekijken bij online tentamens.

De ontwikkelingen rondom het coronavirus

De uitzending: ‘Donny pleegde zelfmoord door gokschulden’

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl