Tweedemonitor / Kamervraag / Terrorismeverdachten die airsoft speelden als mogelijke voorbereiding op een aanslagTerrorismeverdachten die airsoft speelden als mogelijke voorbereiding op een aanslag

Keywords:
Zaaknummer: 2019Z15848

Vragen van de leden Van Nispen (SP), Kuiken (PvdA), Laan-Geselschap (VVD), Van Toorenburg (CDA) en Den Boer (D66) aan de Minister van Justitie en Veiligheid over terrorismeverdachten die airsoft speelden als mogelijke voorbereiding op een aanslag (ingezonden 20 augustus 2019).

Vraag 1

Wat is uw reactie op het onderzoek van RTL Nieuws waaruit blijkt dat terrorismeverdachten in Nederland de schietsport airsoft speelden en dat de politie dit als een mogelijke training voor een aanslag beschouwt?1

Vraag 2

Deelt u de mening van terrorisme-onderzoeker Jelle van Buuren dat deelname van terrorismeverdachten aan airsoft ongewenst is omdat dit gezien kan worden als training voor het plegen van een aanslag, om de reden dat allerlei vaardigheden die horen bij het plegen van een aanslag (zoals de omgang met wapens en het oefenen en innemen van posities) geoefend kunnen worden?

Vraag 3

Wat vindt u van de wijze waarop deelnemers aan airsoft gecontroleerd worden? Vindt u de eisen van het lidmaatschap van de sportbond, een minimumleeftijd van 18 en een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) voldoende? Waaruit bestaat de VOG-screening voor het spelen van airsoft precies?

Vraag 4

Wat vindt u van de regeling dat introducés geen VOG hoeven te overleggen en dat zij maar liefst zes keer mee kunnen doen aan airsoft zonder dat controle op achtergrond of delictgeschiedenis plaatsvindt? Deelt u de mening dat dit een gat in het controlesysteem is, waar iets aan gedaan moet worden?

Vraag 5

Bent u bereid in overleg met de airsoftbond aan te dringen op strengere regels, zodat ook introducés gescreend worden of zij geen (op dit gebied relevante) strafbare feiten hebben gepleegd in het verleden of verdachten zijn in ernstige strafzaken? Zo niet, waarom niet? Zo ja, bent u bereid de Kamer op korte termijn te laten weten wat hierin gewijzigd gaat worden?


Gerelateerd

Terrorismeverdachten die airsoft speelden als mogelijke voorbereiding op een aanslag

Het uitzetten van twee Russische inlichtingenmedewerkers

Een aanslag in Iran

Het bericht ‘Man uit Doornenburg verdacht van voorbereiden aanslag op moslims’

Het bericht ‘Onderwereld beraamt weer aanslag op Brabantse agent’

Het bericht dat terrorismeverdachten toch geld kunnen opnemen van bevroren tegoeden

Het bericht ‘Belastingwijziging benadeelt grensarbeiders uit België en Duitsland’

De milieueffecten van bitcoins

© 2017-2019 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl