Tweedemonitor / Kamervraag / Uitzetting van ongedocumenteerde VenezolanenUitzetting van ongedocumenteerde Venezolanen

Keywords:
Zaaknummer: 2019Z15774

Vragen van het lid Özütok (GroenLinks) aan de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over uitzetting van ongedocumenteerde Venezolanen (ingezonden 16 augustus 2019).

Vraag 1

Bent u bekend met het bericht dat drie ongedocumenteerde Venezolanen op Bonaire in vreemdelingendetentie zijn geplaatst en zullen worden uitgezet?1 Zo ja, klopt dit bericht?

Vraag 2

Bent u van mening dat onder de huidige omstandigheden uiterste zorgvuldigheid moet worden betracht met het uitzetten van Venezolaanse burgers naar Venezuela? Zo nee, waarom niet? Zo ja, hoe wordt precies voorkomen dat betrokkenen bij terugkeer in een gevaarlijke situatie zullen belanden?

Vraag 3

Is u bekend of deze drie betrokkenen eerder in de gelegenheid zijn geweest om legaal verblijf op Bonaire aan te vragen? Zo ja, waarom is geen verblijfsrecht toegekend? Zijn daarbij asielgerelateerde omstandigheden onderzocht?

Vraag 4

Houdt uitzetting in dat deze drie betrokkenen zullen worden uitgezet naar herkomstland Venezuela? Zo ja, bent u bereid het lot van deze betrokkenen na uitzetting te monitoren? Zo nee, waarom niet?

Vraag 5

Hoeveel Venezolaanse burgers verblijven vermoedelijk momenteel, al dan niet legaal, op Bonaire? Hoe wordt vastgesteld of deze Venezolaanse burgers mogelijk beroep kunnen doen op asielbescherming?


Gerelateerd

Uitzetting van ongedocumenteerde Venezolanen

Onvoldoende toegang tot seksuele en reproductieve zorg voor ongedocumenteerde vrouwen

Het bericht ‘Caribische eilanden kunnen grotere toestroom Venezolanen verwachten’

De opvang van Venezolanen op Aruba en Curaçao en de Nederlandse bijstand daarbij

De vrees van de Arubaanse premier dat Aruba een tweede Syrië aan het worden is als gevolg van de instroom van Venezolanen

Het voornemen van de Staatssecretaris tot ondertekenen namens de Nederlandse regering van het Global Compact for Migration (“Marrakesh Immigratiepact”)

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

Het bericht ‘Vreemdelingenadvocaten: 'Curaçao zet Venezolanen collectief uit’

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl