Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht 'Opvallend banenverlies binnen de banenafspraak'Het bericht 'Opvallend banenverlies binnen de banenafspraak'

Keywords:
Zaaknummer: 2019Z15619

Vragen van het lid Peters (CDA) aan de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het bericht «opvallend banenverlies binnen banenafspraak» (ingezonden 9 augustus 2019).

Vraag 1

Heeft u kennisgenomen van de tussentijdse rapportage van het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) over de doelstelling om mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te helpen?1

Vraag 2

Wat is uw reactie op de constatering van het UWV dat er in vergelijking met het voorgaande kwartaal een netto banenverlies is van 1.411 banen? Bent u het eens dat dit niet de bedoeling kan zijn?

Vraag 3

Hoe verklaart u dit verlies aan banen voor mensen met een arbeidsbeperking?

Vraag 4

In hoeverre is er een verband met de uitstroom uit de banenafspraak naar beschut werk? Hoe groot is deze uitstroom precies?

Vraag 5

Wat betekent dit banenverlies binnen de banenafspraak per saldo voor de werkgelegenheid van mensen met een beperking?

Vraag 6

Constaterende dat er sinds de nulmeting in 2012 tot nu toe 51.978 banen voor mensen met een beperking binnen de banenafspraak gecreëerd zijn, bent u bereid om op korte termijn in overleg te gaan met de sociale partners om ervoor te zorgen dat de afspraak om eind dit jaar 55.000 banen te realiseren, wordt gehaald?


Gerelateerd

De gedeeltelijke sluiting van sociale werkvoorziening DZB in Leiden

Dak- en thuislozen die zich niet kunnen inschrijven bij gemeenten

Uithuisgeplaatste kinderen die niet meer terug kunnen naar de eigen ouders

Een dreigende uithuiszetting van een gezin met kinderen vanwege de vondst van 96 gram hennep

Het bericht dat extraatje vanwege 12,5 jarig jubileum moet worden ingeleverd vanwege wajonguitkering

Aanpassen kostendelersnorm om dakloosheid te voorkomen

Een convenant voor gemeenten en (jeugd)zorgaanbieders om de continuïteit van (jeugd)zorg aan te bieden in tijden van de coronacrisis

Het bericht ‘Gehandicapte mag werkbonus nog steeds niet houden, Kamerleden boos’

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl