Tweedemonitor / Kamervraag / De verhuizing van Uber van Bermuda naar Nederland om winstbelastingDe verhuizing van Uber van Bermuda naar Nederland om winstbelasting

Keywords:
Zaaknummer: 2019Z15612

Vragen van het lid Bruins (ChristenUnie) aan de Staatssecretaris van Financiën over het bericht «Uber verhuist van Bermuda naar Nederland om winstbelasting» (ingezonden 9 augustus 2019).

Vraag 1

Bent u bekend met het bericht «Uber verhuist van Bermuda naar Nederland om winstbelasting»?1

Vraag 2

Klopt het dat Uber het intellectueel eigendom van het merk verhuist van Bermuda naar Nederland? Klopt het dat dankzij Nederlandse belastingregels het bedrijf hier kan rekenen op een jaarlijkse belastingaftrek over de winst van 6,1 miljard dollar?

Vraag 3

Klopt het dat Uber met de Nederlandse belastingdienst een ruling is overeengekomen waarin de aftrek gegarandeerd is? Waarop is het bedrag van jaarlijks 6,1 miljard dollar gebaseerd?

Vraag 4

Heeft de ruling een eindige looptijd? Wat is de einddatum?

Vraag 5

Hoe verhoudt zich deze ruling tot het regeerakkoord, waarin is afgesproken «We willen een eind maken aan de situatie dat firma’s zich alleen op papier in Nederland vestigen om belastingvrij miljoenen te kunnen rondpompen» en «Zelf gaan we het goede voorbeeld geven via een bronheffing op rente en royalty’s op uitgaande stromen naar landen met zeer lage belastingen»?

Vraag 6

Bent u van mening dat de komst van Uber en de gemaakte afspraken passen bij de letter én de geest van het regeerakkoord?


Gerelateerd

De ruling van Uber in Nederland

De verhuizing van Uber van Bermuda naar Nederland om winstbelasting

Het bericht dat er geen deal is tussen Belastingdienst en Uber over een aftrekpost

Uitbuiting van Uber-chauffeurs

Schimmige handel in Uber-accounts

Het bericht dat Uber een belastingvoordeel van miljarden heeft gecreëerd in Nederland

Uber

Bezorgdheid vanwege komst Uber Freight naar Nederland

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl