Tweedemonitor / Kamervraag / De dreigende hakbijl voor bomen in de middenberm van de A28 tussen Wezep en NunspeetDe dreigende hakbijl voor bomen in de middenberm van de A28 tussen Wezep en Nunspeet

Keywords:
Zaaknummer: 2019Z15611

Vragen van het lid De Pater-Postma (CDA) aan de Minister van Infrastructuur en Waterstaat over de dreigende hakbijl voor bomen in middenberm van A28 tussen Wezep en Nunspeet (ingezonden 9 augustus 2019).

Vraag 1

Kent u het bericht «Dreigt de hakbijl voor bomen in middenberm van A28 tussen Wezep en Nunspeet»?1

Vraag 2

Kunt u aangeven of het de verwachting is dat extra maatregelen zullen moeten worden genomen om de verkeersveiligheid te verbeteren op de A28 tussen Wezep en Harderwijk?

Vraag 3

Bent u op de hoogte van het beleid van de provincie Gelderland waarbij veiligheid en bomenbehoud rond provinciale wegen voortdurend zorgvuldig tegen elkaar worden afgewogen? Vindt u dat het gemak waarmee gepraat wordt over het kappen van kilometers aan bomen en struiken in de middenberm van de snelweg hier haaks op staat?

Vraag 4

Kunt u aangeven, indien er extra maatregelen zullen moeten worden genomen, welke alternatieve maatregelen in deze situatie denkbaar zijn om de verkeersveiligheid te vergroten in plaats van het kappen van bomen en het weghalen van struiken in de middenberm? Kunt u aangeven in hoeverre er naar deze alternatieve maatregelen zal worden gekeken?

Vraag 5

Bent u van mening dat een natuurlijk zichtscherm, zoals een begroeide middenberm, een positieve bijdrage kan leveren aan de verkeersveiligheid, omdat het in het donker op een onverlichte weg kan helpen tegen verblinding van tegenliggers? Kunt u aangeven in hoeverre een vangrail dit kan vervangen en of u dit in de overweging tot kappen meeneemt?

Vraag 6

Heeft Rijkswaterstaat contact gehad met de provincie Gelderland over de mogelijke maatregel om de middenberm van de A28 tussen Wezep en Harderwijk geheel of gedeeltelijk te kappen? Zo ja, wat kwam uit dit contact? Zo nee, wanneer gaat contact hierover plaatsvinden?

Vraag 7

Kunt u aangeven met welke andere betrokkenen contact is geweest of contact zal gaan plaatsvinden en wat uit deze gesprekken naar voren is gekomen?

Vraag 8

Kunt u aangeven wat hierbij onder «de komende periode» wordt verstaan en op welke elementen zal worden gecontroleerd?


X Noot
1

«Dreigt de hakbijl voor bomen in middenberm van A28 tussen Wezep en Nunspeet?», De Stentor, 25 juli 2019, (https://www.destentor.nl/oldebroek/dreigt-de-hakbijl-voor-bomen-in-middenberm-van-a28-tussen-wezep-en-nunspeet~a95aa38a/) en «Bomen slachtoffer van de verkeersveiligheid A28», de Stentor, 7 augustus 2019 (https://www.destentor.nl/nunspeet/bomen-slachtoffer-van-de-verkeersveiligheid-a28-krijgt-vangrail-in-middenberm-tussen-wezep-en-nunspeet~a598aa8b/)

Indiener

Wytske de Postma (CDA)


Gericht

Cora van Nieuwenhuizen-Wijbenga (VVD)


descriptionAccess ( 10424 )

Publicatiedatum
9 Augustus 2019Gerelateerd

De dreigende hakbijl voor bomen in de middenberm van de A28 tussen Wezep en Nunspeet

De dreigende hakbijl voor bomen in midden en zijbermen van A28 tussen Wezep en Nunspeet

Schrijnende quarantaine in verzorgingshuis

Het bericht ‘Rijkswaterstaat en Gelderland botsen over bomenkap A28’

Het artikel ‘Bomen stoken in centrales? Waanzin!’

De ecologische ramp achter biomassa die uit Estland komt

Geluidsoverlast door verouderde geluidsschermen langs de A28 bij Harderwijk

De geplande kap van gezonde bomen langs de A9

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl