Tweedemonitor / Kamervraag / Turkije dat IS-veteranen rekruteert, traint en bewapent in AfrinTurkije dat IS-veteranen rekruteert, traint en bewapent in Afrin

Keywords:
Zaaknummer: 2019Z15610

Vragen van het lid De Roon (PVV) aan de Minister van Buitenlandse Zaken over Turkije dat IS-veteranen rekruteert, traint en bewapent in Afrin (ingezonden 9 augustus 2019).

Vraag 1

In hoeverre klopt de informatie dat tientallen veteranen van Islamitische Staat (IS) in de Syrische regio Afrin vechten voor aan Turkije gelieerde strijdgroepen?1

Vraag 2

Beschikt u over informatie dat IS-veteranen (waaronder IS-commandanten) samenwerken met de Turkse inlichtingendienst (MIT)?

Vraag 3

Kunt u aangeven of op de lijst met 40 IS-veteranen ook personen staan met de Nederlandse nationaliteit?

Vraag 4

Bestaat volgens u het risico dat Turkije bij het creëren van een nieuwe «bufferzone» in Noord-Syrië opnieuw gebruik zal maken van IS-veteranen? Zo nee, waarom niet?

Vraag 5

Heeft Nederland in het kader van het totaal mislukte programma voor non-lethal assistance (NLA) direct of indirect materiële dan wel financiële steun verleend aan één of meer van de IS-veteranen van de lijst?

Vraag 6

Bent u nog steeds van mening dat het NLA-programma van onschatbare waarde is geweest voor de Nederlandse inlichtingenpositie? Zo ja, kunt u dan op basis van die kennelijk geweldige Nederlandse inlichtingenpositie aangeven of en in welke mate Turkije op Syrische grondgebied samenwerkt of heeft samengewerkt met (voormalige) IS-strijders?

Vraag 7

Bent u bereid om binnen de NAVO te pleiten voor een onderzoek naar de samenwerking van Turkije met IS-veteranen?

Vraag 8

Bent u bereid uw standpunt dat Turkije lid moet blijven van de NAVO, te herzien als onomstotelijk vast komt te staan dat Turkije samenwerkt met (voormalige) IS-strijders? Zo nee, waarom niet?

Vraag 9

Wilt u iedere vraag afzonderlijk beantwoorden?


Gerelateerd

Turkije dat IS-veteranen rekruteert, traint en bewapent in Afrin

Hulp aan veteranen die lijden aan PTSS

Het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds dat veteranen onaanvaardbaar lang laten wachten voor keuringen

De Nederlandse steun aan het Vrije Syrische Leger, waarvan delen op dit moment samen met Turkije vechten in Afrin

De mogelijke strafbaarheid van het vechten voor Turkije in Syrië

Het bericht ‘Defensie betaalt fikse rekeningen van Kroon’

Mensenrechtenschendingen in Afrin in Noord-Syrië

De agressieve retoriek en manoeuvres van Turkije richting Griekenland en Cyprus

© 2017-2019 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl