Tweedemonitor / Kamervraag / De berichten inzake de KetelbrugDe berichten inzake de Ketelbrug

Keywords:
Zaaknummer: 2019Z15552

Vragen van de leden De Pater-Postma en Palland (beiden CDA) aan de Minister van Infrastructuur en Waterstaat over de berichten inzake de Ketelbrug (ingezonden 6 augustus 2019).

Vraag 1

Bent u bekend met de berichten inzake de terugkerende problemen bij de Ketelbrug van De Stentor?1 2 3 4 5

Vraag 2

Kunt u bevestigen dat de oorzaak van de storingen van afgelopen periode is weggenomen door vervanging van een onderdeel?

Vraag 3

Kunt u een omschrijving geven van het probleem met data-overdracht, waarover in de artikelen wordt gesproken (bij monde van een vertegenwoordiger van Rijkswaterstaat) en aangeven of een goede data-overdracht met het vervangen van het kapotte onderdeel nu is geborgd?

Vraag 4

Hoe verloopt de communicatie met de betrokken havens en/of traditionele zeilvaartorganisaties bij het besluit om de Ketelbrug enkele dagen niet te openen voor scheepvaart?

Vraag 5

Hoe borgt u dat nieuwe storingen bij de Ketelbrugbediening in de toekomst worden voorkomen?

Vraag 6

Bent u bereid om in overleg te treden met vertegenwoordigers van de getroffen scheepvaartorganisaties (met name traditionele zeilvaart) om tot werkbare afspraken te komen om schade voor hen in geval bij storingen bij de Ketelbrug zoveel mogelijk te beperken c.q. te voorkomen?

Vraag 7

Hoe borgt u dat in onverhoopt voorkomend geval bij nieuwe storingen van de Ketelbrug enerzijds de toegang en wegdoorstroming bij dit deel van Flevoland is geborgd en anderzijds de scheepvaart (met name de traditionele zeilvaartschepen met thuishaven Kampen) hier zo min mogelijk overlast van ondervinden?


X Noot
1

De Stentor, «De Ketelbrug voorlopig dicht voor scheepvaart», d.d. 29 juli 2019 (www.destentor.nl/flevoland/ketelbrug-voorlopig-dicht-voor-scheepvaart~a3597077/)

X Noot
2

De Stentor, «Oorzaak storing Ketelbrug bekend kapot onderdeel wordt vervangen», d.d. 29 juli 2019 (www.destentor.nl/flevoland/oorzaak-storing-ketelbrug-bekend-kapot-onderdeel-wordt-vervangen~a85a3d59/)

X Noot
3

De Stentor, «Storing Ketelbrug hindert bruine vloot van Kampen», d.d. 30 juli 2019 (www.destentor.nl/kampen/storing-ketelbrug-hindert-bruine-vloot-van-kampen~a46d2df5/)

X Noot
4

De Stentor, «Storing Ketelbrug was opgelost maar inmiddels weer storing», d.d. 31 juli 2019 (www.destentor.nl/regio/storing-ketelbrug-was-opgelost-maar-inmiddels-weer-storing~af6d2f11/)

X Noot
5

De Stentor, «Haperende Ketelbrug nu echt weer in orde», d.d. 2 augustus 2019 (www.destentor.nl/regio/haperende-ketelbrug-nu-echt-weer-in-orde~aa4b5b9f/)


Gerelateerd

De berichten inzake de Ketelbrug

Het bericht ‘De Ketelbrug stond vast, moet oplossing voor komen’

De arbeidskrapte in de kinderopvang en het niet kunnen inzetten van gediplomeerde kraamverzorgenden

De gevolgen van Lelystad Airport voor vogels

De berichtgeving over gezichtsbedekkende kleding in het openbaar vervoer

Mogelijk te hoge PFAS-waarden in strooizout

Het bericht dat Arriva haar personeel afvalt als zij het boerkaverbod in de bus handhaven

Het niet handhaven van het boerkaverbod in het openbaar vervoer

© 2017-2019 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl