Tweedemonitor / Kamervraag / Een slachtoffer van homofobe bedreigingen dat zelf de dader moest opsporen maar de politie vervolgens de zaak niet in behandeling wilde nemenEen slachtoffer van homofobe bedreigingen dat zelf de dader moest opsporen maar de politie vervolgens de zaak niet in behandeling wilde nemen

Keywords:
Zaaknummer: 2019Z15536

Vragen van de leden Van den Hul (PvdA), Bergkamp (D66) en Özütok (GroenLinks) aan de Minister van Justitie en Veiligheid over een slachtoffer van homofobe bedreigingen dat zelf de dader moest opsporen maar de politie vervolgens de zaak niet in behandeling wilde nemen (ingezonden 5 augustus 2019).

Vraag 1

Hoe beoordeelt u het bericht dat de politie niets deed bij een geval van langdurige homofobe bedreigingen, zelfs nadat het slachtoffer een dossier overhandigde met alle informatie over de dader, inclusief naam, adresgegevens en een duidelijk portret, en dat de politie pas in actie is gekomen nadat het openbaar ministerie daartoe heeft moeten sommeren?1

Vraag 2

Wat is uw beleid om de aangiftebereidheid bij discriminatie te verhogen?

Vraag 3

Wat gaat u doen om ervoor te zorgen dat aangifte van discriminatie vaker leidt tot een veroordeling?

Vraag 4

Op welke wijze gaat u de positie van Roze in Blauw versterken, waar de Kamer met de motie Özütok c.s. om heeft gevraagd?2

Vraag 5

Klopt het dat u naar aanleiding van de motie Bergkamp c.s. geen apart onderzoek gaat uitvoeren naar gespecialiseerde rechercheurs?3 Zo ja, waarom en op welke wijze gaat u dan wel de motie uitvoeren? Zo nee, op welke wijze moeten we uw brief van 31 juli 2019 dan interpreteren?4

Vraag 6

Welke vraagstelling heeft het onderzoek van het WODC naar hate crime? Klopt het dat dit onderzoek al klaar is en zo ja, sinds wanneer?

Vraag 7

Gaat dit onderzoek over hate crimes ook over gespecialiseerde rechercheurs? Zo ja, op welke wijze en in welke vraagstelling is deze onderzoeksvraag dan meegenomen? Zo nee, hoe moeten we de brief dan interpreteren?

Vraag 8

Hoe gaat u de motie Van den Hul c.s. over ontwikkeling van een leerlijn (lhbti)-discriminatie te ontwikkelen als vast onderdeel binnen de politieacademie uitvoeren?5


X Noot
1

«Dirk spoorde dader van homofobe bedreigingen op: «Politie deed niets»», Het Parool, 3 augustus 2019 (https://www.parool.nl/amsterdam/dirk-spoorde-dader-van-homofobe-bedreigingen-op-politie-deed-niets~b30d780a/).

X Noot
2

Kamerstuk 30 420. nr. 314.

X Noot
3

Kamerstuk 30 420, nr. 324.

X Noot
4

Kamerstuk 29 628, nr. 899.

X Noot
5

Kamerstuk 30 420, nr. 310.


Gerelateerd

Een slachtoffer van homofobe bedreigingen dat zelf de dader moest opsporen maar de politie vervolgens de zaak niet in behandeling wilde nemen

Het bericht ‘Ga naar Holland’ is trending als homofobe sneer in Turkije’

Het bericht ''Helft vrouwelijke journalisten heeft met bedreigingen te maken' NRC checkt'

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

De ontwikkelingen rondom het coronavirus

Het bericht ‘Antihomogeweld in AZC: Vrouw overgoten met kokend water’

Het bericht ‘Brandbom bij Syrisch gezin in Heerlen: burenruzie of racisme’

Het bericht ‘Ondernemer zwicht voor bedreigingen en stapt uit windmolenproject De Monden’

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl