Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht dat de politie niet diverser wordtHet bericht dat de politie niet diverser wordt

Keywords:
Zaaknummer: 2019Z15505

2019Z15505

Vragen van het lid Kuiken (PvdA) aan de minister van Justitie en Veiligheid over het bericht dat de politie niet diverser wordt. (ingezonden 2 augustus 2019)

1) Kent u het bericht 'Politie wordt niet diverser door afhakers'? 1)

2) Deelt u de mening dat een politiekorps dat wat betreft samenstelling een afspiegeling van de samenleving vormt een effectiever politiekorps is dan een politiekorps dat dat niet is? Zo ja, waarom? Zo nee, waarom niet?

3) Hoe komt het dat het aantal agenten met een migratieachtergrond relatief vaak na korte tijd weer uit dienst treden?

4) Hoe komt het dat de politie onder jongeren met een migratieachtergrond impopulair is als werkgever?

5) Acht u het mogelijk dat de cultuur bij de politie, onder ander blijkende uit hoe wordt omgegaan met klachten over discriminatie 2), mede de oorzaak is van het feit dat agenten met een migratieachtergrond zo vaak het korps weer verlaten en het feit dat de politie een impopulaire werkgever onder jongeren met een migratieachtergrond is? Zo ja, waarom? Zo nee, waarom niet?

6) Hoe gaat u ervoor zorgen dat de cultuur bij de politie wordt verbeterd in die zin dat de politie voor mensen met een migratieachtergrond een werkgever wordt waar deze mensen zich thuis voelen en een veilige werkomgeving ervaren?

7) Wat gaat u doen om ervoor te zorgen dat de politie diverser wordt? Welke streefcijfers heeft u daarbij?

1) https://www.nrc.nl/nieuws/2019/07/31/politie-wordt-niet-diverser-door-afhakers-a3968773
2) https://www.nrc.nl/nieuws/2019/07/12/moslimfoe-intimidatie-bij-politie-en-de-top-kijkt-weg-a3967022


Gerelateerd

Het bericht dat de politie niet diverser wordt

Moslimfobie en intimidatie bij de politie

Het diversiteitsbeleid bij de politie

Het bericht ‘Politie wordt niet diverser door afhakers’

Het bericht ‘Amsterdamse hoger onderwijs moet diverser, desnoods met quota’.

Het bericht ‘Raad van Cultuur adviseert quotum om theatersector minder wit te maken en diverser publiek te trekken’

De berichten ‘Verkeerde afslag politie’ en ‘Ov-bedrijven gaan boerkaverbod niet handhaven: Nieuwe wet voor ons niet werkbaar’

Het bericht dat een man na een arrestatie overleden is in het ziekenhuis

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl